26sep

Wat is dat « Billijke Vergoeding » ?

Voor we ons storten op het schrijven van dit artikel over de Billijke vergoeding, ons niet onbekend gezien onze missie, hebben we aan een aantal leken gevraagd om te benoemen wat het volgens hen is :

« De Billijke Vergoeding ? Geen idee, een soort garantie dat je betaald wordt wanneer je een prestatie hebt geleverd ..? »

« Dat is een minimumsalaris »

« Dat is de volgende hervorming van het ministerie van arbeid ! »

« Dat is een gage die restaurants moeten betalen als ze muziek spelen ».

De billijke vergoeding is een verplichte licentie die moet betaald worden wanneer opgenomen muziek wordt verspreid op een plaats die voor het publiek toegankelijk is. De vergoeding wordt betaald voor dit publiek gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende kunstenaars én muziekproducenten. Anders gezegd, vanaf het moment dat een opname publiek wordt gemaakt, voorziet de wet dat daarvoor een vergoeding betaald moet worden. Een handelszaak, een restaurant of een publiek evenement moet de billijke vergoeding voldoen wanneer ze opgenomen muziek verspreiden en dit op basis van een aantal criteria (oppervlakte, aard van de activiteit, enz.). Ook de radiozenders zelf betalen de billijke vergoeding.

Deze licentie, wordt door de betalers vaak gepercipieerd als een extra te betalen taks.  Het gaat niet om een taks, maar wel om een financiële compensatie voor het gebruik van muziek zonder toelating te moeten vragen aan de artiesten voor de verspreiding ervan in een publiek toegankelijke plaats. Daarenboven blijft die vergoeding niet bij het bedrijf die ze int. Ze wordt doorgestort aan de uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten en dit via de collectieve beheersvennootschappen die hen vertegenwoordigen.

Waarom een ‘billijke vergoeding’ ?

Ze wordt ‘billijk’ genoemd omdat ze niet wordt opgelegd door de rechthebbenden maar uitgebreid is onderhandeld met de gebruikers. Die basisprincipes werden bepaald in de auteurswet van 30 juni 1994 en sinds 1999 wordt de billijke vergoeding ook effectief geïnd. Vandaag bepaalt de Commissie voor de billijke vergoeding (die de gebruikers en rechthebbende samenbrengt) de tarieven van de vergoeding en de wijze waarop ze verschuldigd is.

De inningen gebeuren door Honebel en Outsourcing Partners. Beiden storten de billijke vergoeding door aan Simim, voor het deel dat de muziekproducenten toekomt, en aan PlayRight, voor het deel dat toekomt aan de uitvoerende kunstenaars. Elke beheersvennootschap krijgt een gelijk deel (50/50). SIMIM en PlayRight storten op hun beurt de billijke vergoeding door aan wie ben hen aangesloten is. Het totaalbedrag van de vergoeding dat toekomt aan de uitvoerende kunstenaars blijft jaar na jaar stabiel. Hieronder zie je wat PlayRight heeft geïnd tussen 2013 en 2015:

Parts de la rémunération équitable versées à PlayRIght

Denkt u dat u billijke vergoeding zou moeten betalen? Meer info hierover op www.ikgebruikmuziek.be of via www.eengemaakteaangifte.be

20sep

MIS DE DEADLINE VOOR DE AANGIFTES NIET: 31/12/2016

Twee afsluitende verdelingen in 2017!
Volgend jaar zal PlayRight opnieuw twee afsluitende verdelingen van naburige rechten uitvoeren:

  •  Voor audiovisuele opnames verspreid in 2010
  • Voor muziekopnames verspreid in 2013

Wat wil dat concreet zeggen?
Een afsluitende verdeling houdt in dat PlayRight rechten voor een specifiek referentiejaar een laatste keer berekent, verdeelt en uitbetaalt. Na een afsluitende verdeling zijn alle rechten voor dat jaar dus betaald aan de betrokken artiesten die tijdig aangifte deden.
Wanneer een artiest, uitvoerende kunstenaar, aanspraak wil maken op zijn naburige rechten voor een specifiek referentiejaar, is het dus belangrijk dat hij/zij tijdig de opnames aangeeft waaraan werd meegewerkt. In principe is daar ruimschoots de tijd voor. PlayRight hanteert een periode van drie jaar waarbinnen aangiftes kunnen worden ingediend met betrekking tot een specifiek referentiejaar. Die termijn begint te lopen vanaf het jaar dat PlayRight de eerste verdeling voor dat specifieke referentiejaar doet.

DEADLINE 31/12/2016

Om een afsluitende verdeling goed te kunnen uitvoeren moet PlayRight over zoveel mogelijk aangiftes beschikken. Aangezien er in 2017, twee afsluitende verdelingen moeten gebeuren, heeft PlayRight ten laatste op 31/12/2016 alle betrokken aangiftes voor het referentiejaar 2013 voor muziekopnames nodig en voor het referentiejaar 2010 voor audiovisuele opnames. Die aangiftes zorgen ervoor dat de berekening van de rechten kan gebeuren op basis van een zo compleet mogelijke opnamecast. Wie te laat aangeeft verliest effectief zijn rechten voor de afsluitende verdeling.

Respecteer de deadline dus! Een volledig overzicht van de deadlines is te raadplegen op onze website. Wordt een aangifte na die deadline ingediend dan komt ze wel nog in aanmerking voor de verdelingen voor andere referentiejaren maar niet meer voor de verdeling van het jaar dat is afgesloten.

ADVIES

We adviseren aan iedereen aangesloten bij PlayRight niet te lang te wachten met het aangeven van opnames. Een deadline is er sneller dan je denkt. De eindejaarsperiode speelt ook een rol want PlayRight is tijdens de eindejaarsperiode gesloten van 23 december t.e.m. 02 januari. Daarom kan PlayRight alleen maar aanraden vóór deze periode aangifte te doen voor het geval er toch een probleem zou opduiken, er iets niet duidelijk zou zijn. Vóór die periode kan wie aangesloten is namelijk de hulp in roepen van zijn accountmanager.

Wacht dus niet te lang!

 

19sep

Roland De Greef bij PlayRight

Roland De Greef, bassist van de Belgische rockgroep Machiavel, componeert en is producer voor andere artiesten. Met meer dan 40 jaar ervaring in de sector werd hij in juni verkozen als lid van de Raad van Bestuur van PlayRight voor het college Muziek. Toen hij bij ons op kantoor langs kwam, was hij bereid een woordje uitleg te geven.

Op welke manier maakte u kennis met PlayRight ?

Ik ken PlayRight al heel erg lang, van de tijd van Uradex. Sinds vijf jaar is het bedrijf nu effectief operationeel en functioneert het heel goed. Ik heb veel bevriende muzikanten die lid zijn van PlayRight en ik wilde deelnemen om op die manier zoveel mogelijk artiesten te kunnen bijstaan op het vlak van hun rechten.

Waarom heeft u ervoor gekozen vennoot te worden en zelf lid van de Raad van Bestuur?

Naast het feit dat ik muzikant ben bij Machiavel, ben ik ook producer en werk ik vooral samen met jonge, beginnende muzikanten en het is heel belangrijk om aan hen uit te leggen hoe alles werkt.  Door actief te zijn binnen PlayRight kan ik heb nog beter informeren en hen correct doorverwijzen.

Jonge muzikanten zijn vaak niet goed op de hoogte, velen kennen de rechten van de uitvoerende kunstenaar niet en weten zelfs niet dat PlayRight bestaat, laat staan hoe het werkt.  Als muzikant en meer nog als uitvoerend kunstenaar, is het in ons belang om lid te worden en actief mee te werken aan de vennootschap. Die rechten bieden op termijn vaak extra financiële middelen.

Wat zijn de projecten die je als lid van de Raad van Bestuur wil aanpakken?

Ik zou vooral willen dat de rechten van de uitvoerende kunstenaar op het digitale vlak verder worden uitgewerkt: het gaat dan vooral om de rechten die momenteel niet of niet correct worden uitbetaald. Bepaalde platformen betalen helemaal niks en ik vind dat onaanvaardbaar. Om vandaag de dag als muzikant te starten, het is geen evidente keuze, de Cd-markt is ingestort omdat het internet overnam maar tegelijkertijd worden de rechten van de uitvoerende kunstenaar niet correct of totaal niet vergoed. En ik denk dat we daar vooral moeten aan werken omdat dat de toekomst is.  Het is absoluut noodzakelijk dat de internationale overheden gaan beseffen dat het oneerlijk en onlogisch is: muziek gebruiken zonder te betalen aan de mensen die het hebben gespeeld, dat kan je niet accepteren.

Waaraan bent u momenteel mee bezig ?

Ik ben op tournée met Machiavel, we spelen trouwens op 22 oktober in de Cirque Royal om onze 40 jaar carrière te vieren, samen met het Orkest Royal de Chambre de Wallonie (O.R.C.W).  En verder blijf ik componeren en andere artiesten producen met mijn productiehuis Rox Records en mijn label Moonzoo music.

15sep

Geen applaus voor Europa

Al sedert zijn aantreden had de Europese commissievoorzitter Juncker aangekondigd dat hij werk zou maken van het moderniseren van de Europese regels inzake auteursrechten en naburige rechten. Het is eenieder duidelijk dat deze niet langer zijn aangepast aan de moderne digitale markt en het éénmaken van die markt op Europees vlak bemoeilijken. Het garanderen van de eerlijke vergoeding voor artiesten binnen deze nieuwe markt was een werkpunt, aldus Juncker.

Gisteren was het dan eindelijk zo ver. De commissie kwam naar buiten met enkele concrete voorstellen en kreeg uit verschillende artistieke hoeken een bescheiden applaus.

Maar, dat applaus is onterecht want artiesten hebben op dit moment geen enkele garantie op een betere bescherming. De Commissie heeft haar belofte niet gehouden. De voorstellen die vandaag op tafel liggen, leggen de focus op de contractuele bescherming van de rechtenhebbers  in hun onderhandelingen met de grote digitale platformen.

En iedere artiest (muzikant of acteur) weet dat die onderhandelingen zijn voorbehouden aan producenten en uitgevers. Het zijn immers die spelers aan wie artiesten hun rechten overdragen. Het zijn die spelers die de rechten hebben. De plannen om krantenuitgevers nieuwe rechten toe te kennen, bevestigen dat deze praktijk wordt geharmoniseerd over alle disciplines heen.

PlayRight blijft voorstander van een directe toegang tot de inkomsten die door grote internetplatformen worden gegenereerd voor alle artiesten en niet enkel die paar grote namen die zo nu en dan eens mee aan de onderhandelingstafel mogen.

Ons voorstel voor een billijke vergoeding op digitale exploitaties voor alle artiesten is dus meer dan ooit brandend actueel. Teken de FIFP-petitie en laat de Commissie weten dat er nog werk aan de digitale winkel is.

15sep

Johan Bex gaat de RAWG (Rights Administration Working Group) van SCAPR leiden in 2017

SCAPR is de internationale organisatie die beheersvennootschappen voor de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars wereldwijd groepeert. De doelstellingen van SCAPR zijn onder andere bilaterale overeenkomsten aan te gaan, normen en good practices overeen te komen tussen de verschillende beheersvennootschappen onderling en de transparantie en efficiëntie van het collectieve beheer wereldwijd te verbeteren.

PlayRight is lid van SCAPR en neemt binnen de werking van deze organisatie deel aan verschillende werkgroepen, waaronder een werkgroep die zich bezighoudt met de administratieve rechten van de maatschappijen voor collectief beheer van rechten (RAWG).

Het doel van deze werkgroep is om de samenwerking en de uitwisseling van rechten tussen de collectieve beheersvennootschappen onderling te verbeteren en dit door middel van het aannemen van bepaalde afspraken in de bilaterale overeenkomst. In de loop der jaren heeft de werkgroep het mogelijk gemaakt om de handelspraktijken en de procedures te harmoniseren door het creëren van een platform waarbinnen de zusterbedrijven hun werkingsinstrumenten kunnen uitwisselen.

Internationale erkenning van de positieve evolutie en de credibiliteit van PlayRight als beheersmaatschappij, de verkiezing van Johan Bex, onze Attaché Internationale Zaken, in het kader van deze werkgroep openen heel wat perspectieven met als leidraad voor PlayRight Internationaal: erop toezien en er helpen voor zorgen dat alle uitvoerende kunstenaars hun rechten ontvangen.

 

9sep

Alain Van Goethem: nieuwe bestuurder van PlayRight

Belgisch acteur, Alain Van Goethem is sinds jaren vennoot van PlayRight. Tijdens de laatste Algemene Vergadering in juni van dit jaar werd hij verkozen als lid van de Raad van Bestuur voor het college Dramatische kunsten en Dans.

Hoe heeft u PlayRight, en in bredere zin de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars, leren kennen?

Ik ken Playright nog van de tijd dat het Uradex was. Dat is dus al een hele tijd geleden. Als ik het mij goed herinner heb ik toen een boekje ontvangen met de uitleg van hoe het toenmalige Uradex werkte. Ik heb mij toen lid gemaakt en één aandeel gekocht, waardoor ik vennoot werd, en zoveel mogelijk vergaderingen bijgewoond. In die tijd liep het helemaal fout en werd er niets uitbetaald, de gelden werden zelfs geblokkeerd. Ondertussen is er een nieuw bestuur en nieuwe naam en dat heeft voor een hele verandering gezorgd. Onder andere de geautomatiseerde aangiftes en de effectieve uitbetalingen

Waarom wilde je deel uit maken van de Raad van Bestuur ?

Als acteur lijkt het me nuttig om jezelf te engageren en te informeren. Op de laatste “Nacht van de acteur” van de Acteursgilde werd nog eens benadrukt dat het belangrijk is jezelf te informeren, heel veel nuttige info staat op vele websites zoals die van Playright. Ik ben een paar jaar als acteur uit de running geweest, maar heb sinds 2 jaar de draad weer opgepikt en dat ben ik graag op de hoogte van wat er allemaal verandert onder andere op het gebied van de rechten. Dan kan ik collega’s hierover ook informeren en hun attent maken dat het belangrijk is dat ze zich aansluiten en dat ze alles waar ze ooit aan meegewerkt hebben moeten aangeven.

Wat zijn, volgens u, de actuele uitdagingen in de audiovisuele sector?

Er is zoveel dat nog moet geregulariseerd worden en ondertussen mislopen we rechten. Denk maar aan de online demand services van Telenet en Belgacom, voor zover ik weet worden acteurs hier tot op heden niet voor vergoed. En de Fair Internet for performers.  Er is nog veel werk aan de winkel en daar wil ik graag mijn steentje aan bijdragen.

Welke projecten liggen in het vooruitzicht?

Recent heb ik een kleine rol mogen spelen in de serie “Brussel”, geschreven door Leon De Winter, heel actueel en geregisseerd door de Arno Dierickx, een Belgische regisseur die al jaren in Amsterdam woont. Ik heb ook twee kortfilms gedraaid één van Dimitri Sterkens, een naam waar we nog zullen van horen, “On Attend” waar ik in het Frans een douanier speel en “Ciclo Antoinio” van Bertrand De Bock waar ik in het Engels Antonio speel een Italiaanse maffiabaas. Tevens heb ik nog een pilot gedraaid in het Italiaans, die zal hopelijk gebruikt worden om een serie van te maken. Ook wat gastrollen voor Studio 100, commercials, bedrijfsfilms en stemmenwerk. En er zit nog van alles in de pipeline, waar één misschien achter staat, dus daar kan ik helaas nog niets over verklappen.

Hoe aansluiten bij PlayRight? Het antwoord vind je hier.