23dec

PlayRight wenst jullie prettige eindejaarsfeesten!

wishes-2017

Ons kantoor is gesloten van 23 december tot en met maandag 2 januari 2017.

Het ganse team van PlayRIght wenst jullie prettige eindejaarsfeesten!

14dec

Een correcte vergoeding voor de online-exploitatie van de prestaties van artiesten?

Aangezien online platformen meer en meer gebruikers registreren, roept de campagne Fair Internet for Performers de Europese Commissie op om haar standpunten, die in september bekend werden gemaakt, te herzien.

De campagne pleit voor een herziening van de Europese richtlijnen om ervoor te zorgen dat uitvoerende kunstenaars een correct aandeel ontvangen van de inkomsten uit het online gebruik van hun prestaties. Hoe? Door middel van een onoverdraagbaar recht op billijke vergoeding voor de online-exploitatie van hun prestaties dat verplicht wordt beheerd door het collectief beheer voor uitvoerende kunstenaars.

De campagne benadrukt dat de overgrote meerderheid van de performers hun rechten afstaan aan de producent en verplicht worden een contract te ondertekenen dat niet voorziet in een vergoeding voor de online-exploitatie van hun prestaties. De voorstellen van richtlijnen die de Europese Commissie in september kenbaar maakte, zijn onvoldoende om hier verandering in te brengen. Fair Internet for Performers roept daarom alle actoren in de sector op om actie te ondernemen door de petitie te ondertekenen en te delen.

13dec

PlayRight aan tafel met Peeters

Vice-premier en Minister voor Economie, Kris Peeters, ontving afgelopen maandag op zijn kabinet een delegatie van PlayRight, onder leiding van Luc Gulinck, voorzitter van onze Raad van Bestuur.

ic0_rood

De Minister nam ruim de tijd om samen met zijn medewerkers de verschillende dossiers te bespreken waarin zijn kabinet tot op heden geen vooruitgang boekte, zoals de kabelrechten en de billijke vergoeding. PlayRight wees er op dat de naburige rechten voor vele acteurs en muzikanten een belangrijke bron van inkomsten vormen, zeker gelet op de precaire situatie waarin velen van hen verkeren, en vraagt dat meer dan twee jaar na de goedkeuring van Boek XI eindelijk de nodige uitvoeringsbesluiten worden uitgewerkt.

Als Minister van Werk is Peeters ook de voogdijminister van de RVA en de RSZ. Hij beloofde in die hoedanigheid om de ongelijke behandeling van naburige rechten door die administraties terug bespreekbaar te maken. Het blijft immers voor vele artiesten nog steeds onduidelijk waarom hun rechten door de fiscus worden beschouwd als roerende inkomsten, terwijl andere administraties deze behandelen als een loon.

Minister Peeters toonde begrip voor de frustratie van de artiesten en erkende dat er nu geen beletsel meer is, in de vorm van juridische procedures of andere, meer dringende dossiers, om in 2017 werk te maken van een verbetering van de positie van de artiesten.

Wordt vervolgd.

9dec

PlayRight beheert jouw rechten vanaf vandaag in 13 Latijns-Amerikaanse landen!

PlayRight heeft net een historische overeenkomst getekend die ons de mogelijkheid geeft rechten te innen in dertien Latijns-Amerikaanse landen.

PlayRight heeft een akkoord gesloten met de volgende dertien landen en zustermaatschappijen: Chili (SCI), Colombia (ACINPRO) , Costa  Rica (AIE Costa Rica), Ecuador (SARIME), Guatemala (Musicartes)  El Salvador, (ARIES), Mexico (EJE), Panama (PANAIE), Paraguay (AIE PARAGUAY), Peru (SONIEM), Dominicaanse Republiek (SODAIE), Uruguay (SUDEI) en Venezuela (AVINPRO). Hou er rekening mee dat deze landen enkel muziekrechten beheren.

Naast onze reeds getekende overeenkomst met ABRAMUS in Brazilië, is dit akkoord de meest uitgebreide overeenkomst ooit getekend. Dit akkoord zal PlayRight toelaten om binnenkort in deze landen rechten te innen en ze door te betalen aan onze leden.

Als je meer wil weten over PlayRight Internationaal, klik hier.

6dec

PlayRight verdeelt 233.000€ aan naburige rechten geïnd in het buitenland.

PRINCIPE – PlayRight heeft, voor het beheer van buitenlandse rechten, bilaterale overeenkomsten gesloten met gelijkaardige beheersvennootschappen in verschillende landen. Op die manier kan PlayRight in die landen naburige rechten innen.

De artiest kiest zelf wie zijn buitenlandse rechten beheert. Artiesten die aansluiten bij PlayRight duiden bij aansluiting in hun contract aan voor welke landen PlayRight een mandaat krijgt. Verschillende opties zijn mogelijk:

  • Wereldwijd = alle landen waarmee PlayRight een overeenkomst heeft
  • Regionaal = enkel België
  • Wereldwijd min specifieke landen of regionaal plus specifieke landen.

Leden kunnen ook na hun aansluiting hun contract nog aanpassen. Wanneer een artiest PlayRight geen wereldwijd mandaat geeft maar enkel een regionaal en zijn/haar repertoire wordt internationaal verspreid dan kunnen er rechten verloren gaan. Artiesten kunnen zich, als ze dat willen, dus aansluiten bij andere beheersvennootschappen in andere landen wanneer hun repertoire daar ook wordt verspreid. Als een buitenlandse beheersvennootschap ook een mandaat krijgt van een artiest voor het beheer van zijn rechten dan kan dat een conflict creëren. Check daarom altijd welke aansluitingscontracten je reeds hebt en welke landen in die contracten zijn opgenomen. Via de PlayRight portal kunnen de leden in hun online dossier nakijken welke landen zijn opgenomen in hun contract.

HUIDIGE VERDELING – Leden die PlayRight toelating gaven buiten België hun rechten te beheren, houden best hun mailbox of brievenbus in de gaten want PlayRight verdeelt momenteel de naburige rechten geïnd in het buitenland.

Wanneer rechten geïnd in het buitenland worden verdeeld dan is de rol van PlayRight beperkt tot het doorstorten van die rechten aan zijn leden. De eigenlijke berekening, verdeling gebeurt door de buitenlandse beheersvennootschappen en volgens hun eigen verdelingsregels.

De huidige verdeling betreft rechten geïnd in de volgende landen en voor de volgende jaren:

Land Beheersvennootschap Muziek/Audiovisueel Referentiejaren
Brazilië ABRAMUS MU 1994-2015
Canada ARTISTI MU 1998-2008
Denemarken FILMEX AV 2014
GRAMEX MU 2012-2015
Frankrijk ADAMI AV 1996-2010
ADAMI MU 1995-2014
Nederland SENA MU 1995-2016
NORMA AV 2013-2014
NORMA MU 2013-2014
Verenigd Koninkrijk PPL MU 2009-2015

Nog vragen? Neem contact op met je accountmanager of mail naar