27apr

Uw fiscale fiche 281.45 is beschikbaar in uw online dossier

ERRATUM : Indien u reeds op woensdag 26 april uw fiscale fiche hebt gedowload via de portal, gelieve deze niet te gebruiken. Het bruto-bedrag dat hierop wordt vermeld is foutief. Door een administratieve fout werden de financiële opbrengsten die u in 2016 heeft ontvangen (voor muziek 2006-2009), bij dit bedrag gerekend. Deze financiële opbrengsten zijn echter geen naburige rechten. Uw fiscale fiche werd aangepast en is nu raadpleegbaar via uw portal.

Voor uw jaarlijkse belastingaangifte aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016) heeft u de fiscale fiche 281.45 nodig. PlayRight heeft uw fiche zonet beschikbaar gemaakt via uw online dossier in de PlayRight portal bij “Uw gegevens” onder de tab “Documenten”.  U kunt ook het document “Hoe zit dat met de belastingen” consulteren door hier te klikken.

 

De bedragen aan naburige rechten die PlayRight u in 2016 toekende, worden op deze fiche samengevat. Om uw belastingaangifte te vervolledigen dient u de bedragen van de fiche 281.45 in te vullen op uw aanslagformulier 2017.

Opgelet!  Wanneer u eveneens van een andere beheersvennootschap auteursrechten en/of naburige rechten ontving dan moet u die ook in dezelfde rubriek invullen.

Noteer alvast dat u tot juli 2017 de tijd krijgt om uw elektronische belastingaangifte via Tax on web in te dienen. Voor de aangifte op papier heeft u maar tot eind juni 2017 de tijd. Mocht u vragen hebben in verband met onze documenten, aarzel dan niet om uw accountmanager te contacteren. Voor de vragen m.b.t. uw belastingaangifte, gelieve rechtstreeks contact op te nemen met de FOD Financiën, door te bellen naar het nummer 02/572 57 57.

26apr

Wat als ik stream ?

Op 26 april vieren we jaarlijks World Intellectual Property Day. We vieren dan de rol die IER (intellectuele eigendomsrechten) hebben bij het aanmoedigen van creatievelingen door hen te linken aan de exploitatie van hun artistieke expressies. Maar doen ze dat nog steeds? Kunnen we in 2017 WIPD eigenlijk nog vieren?

Doe de test!

www.whenistream.eu

21apr

RTBF veroordeeld tot het doorstorten van een aanzienlijk bedrag onbetaalde rechten

Seizoen 2, aflevering 3: dinsdag 18 april heeft de rechtbank van eerste aanleg het bevel gegeven om een bedrag van 1.3 miljoen euro te blokkeren ten voordele van de uitvoerende kunstenaars, rechten die door de RTBF nooit werden uitbetaald.

De eerste afleveringen van dit verhaal gaan terug tot 1989, met de ondertekening van de overeenkomst tussen de RTBF en de vakbonden. In die overeenkomst wordt voorzien dat van de inkomsten, die de RTBF vergaart voor de distributie van haar programma’s (via de kabel), 6% zou terugvloeien naar de uitvoerende kunstenaars die door de RTBF werden aangeworven.

Niettegenstaande de RTBF de overeenkomst uitvoert in haar contracten met de artiesten, keerde ze hen nooit hun deel van de kabelrechten uit zoals voorzien was in die overeenkomst.

Het akkoord blijft dode letter tot 2014, tot het moment waarop enkele acteurs, met de hulp van hun beheersvennootschap PlayRight, de zaak voor de rechtbank brachten. En daar hebben ze  dus hun gelijk gehaald. Het vonnis kan je hier consulteren.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de RTBF reeds tot het blokkeren van een bedrag van 1,3 miljoen euro en belastte een expert met het bepalen van het totale bedrag dat PlayRight, mag vorderen voor de periode tussen 1989 en 2016.

Maar het verhaal is nog niet ten einde want er is nog geen definitief vonnis: de aangeduide expert moet nu binnen de 6 maanden zijn rapport afronden. Pas dan kan de rechter het definitieve bedrag dat de RTBF verschuldigd is bepalen. Wordt vervolgd…

Lees ook het artikel dat verscheen in Le Soir.

18apr

Een PlayRight+ Prijs voor de volgende proclamatie ?

PlayRight+ lanceert een oproep voor laatstejaarsstudenten van een Bachelor of Masteropleiding muzikant en/of acteur.

PlayRight+ ondersteunt uitvoerende kunstenaars en verdedigt hun belangen. Uit bewondering voor diegenen die er reeds van jongs af aan voor kiezen om van muziek of acteren hun toekomstig beroep te maken. En voor wie daarbij uitblinkt, mag dat gepaard gaan met een extra duwtje in de rug. Daarom biedt PlayRight+ aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestuurde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen.

Ioan Kaes (PlayRight+) en Frederik De Clercq (PXL Music): PlayRight+ Prijs 2016

Elk jaar deelt PlayRight+ prijzen van € 500 uit aan studenten die zich doorheen hun studietraject hebben onderscheiden als uitvoerend kunstenaar. Elke hogeschool of universiteit die een Bachelor- of Masteropleiding aanbiedt, heeft de mogelijkheid om een PlayRight+ Prijs uit te delen.

Wil jij dat jouw school een PlayRight+ Prijs uitdeelt? Neem dan contact op met ons via: .

Hoe deelnemen ?

De prijs is bestemd voor:

  • Studenten van geaccrediteerde hogescholen en universiteiten.
  • Opleidingen tot muzikant of acteur van het niveau Bachelor of Master.
  • Studenten die hun opleiding afronden en hun diploma behalen tijdens de proclamaties van juni 2017.

Wie zorgt voor de selectie?

Het docentencorps krijgt de volledige vrijheid in de keuze welke student(e) ze van de PlayRight+ Prijs wil laten genieten. Omdat zij de leerlingen beter dan wie ook kennen, hen volgen tijdens het doorlopen van hun opleiding, is het aan de docenten te kiezen welke studenten van deze PlayRight+ Prijs kunnen genieten. Het enige criterium dat gerespecteerd dient te worden is dat de selectie gebeurt op basis van hun prestaties als uitvoerende kunstenaar.

 

 

—–> De eerste PlayRight+ Prijzen van 2017