31jul

Muziek 2010 tot 2012 : PlayRight verdeelde de financiële opbrengsten

In 2016 deed PlayRight een recordverdeling van 17 miljoen euro ter afsluiting van de verdeling van de rechten voor muziek voor de jaren 2010, 2011 en 2012. Eens deze referentiejaren zijn verdeeld, kan PlayRight de financiële opbrengsten  verdelen die aan deze rechten zijn verbonden.

Tussen het ogenblik van inning en het ogenblik van verdeling worden uw rechten belegd en genereren ze zogenaamde financiële opbrengsten .

Het totale bedrag van deze verdeling bedraagt ​​€ 2.674.560,31. 51.979 uitvoerende kunstenaars hebben financiële opbrengsten  ontvangen, gegenereerd door hun muzikale rechten (voor de referentiejaren 2010 tot 2012), onder hen 5.800 kunstenaars aangesloten bij PlayRight, hetzij 11 %.  47% van het bedrag werd overgemaakt aan zusterorganisaties in het buitenland die instaan voor de rechten van de uitvoerende kunstenaars.  53% van die financiële opbrengsten zijn meteen verdeeld onder de aangesloten kunstenaars.

Hoe worden de financiële opbrengsten  berekend?

Voor een dergelijke verdeling baseert PlayRight zich op de toegekende bedragen voor de referentiejaren in kwestie, en berekent proportioneel de financiële opbrengsten  waarmee ze overeenkomen. Deze verdeling bestaat uit financiële opbrengsten  die uw rechten opbrachten. Het totaalbedrag van deze verdeling, 2.674.560,31 euro, is minder ten opzichte van de verdeling van de muzikale rechten. Vandaar ligt  het proportioneel verdeelde bedrag ook lager.Een roerende voorheffing moet aan de Belgische Staat overgemaakt worden voor deze financiële opbrengsten. Er zal dus nu een roerende voorheffing van 30% worden ingehouden door PlayRight, overeenkomstig de wet. Deze aftrek komt overeen met het negatieve bedrag in de detailtabel betreffende uw rechten. PlayRight heeft dit bedrag gestort aan de Belgische staat.

Waarom is het bedrag van de financiële opbrengsten  minder groot dan de voorbije jaren ?

In 2016 heeft PlayRight de achterstand uit het verleden voor wat betreft de muzikale rechten definitief achter zich gelaten. PlayRight kan tegenwoordig de muzikale rechten voor een referentiejaar verdelen , drie jaar nadat de referentieperiode is afgelopen. Vandaag brengen deze rechten minder op omdat ze minder lang belegd zijn dan in het verleden, wat de bedragen van de financiële opbrengsten  die Playright kan uitkeren beïnvloedt. U vindt hier meer informatie over de financiële opbrengsten .

De volgende verdeling zal eind augustus worden uitgevoerd, conform de verdelingskalender. Het betreft de rechten die PlayRight in het buitenland ontvangen heeft.

21jul

PlayRight is gesloten op vrijdag 21 juli

PlayRight is gesloten op vrijdag 21 juli. We staan terug tot jullie dienst op maandag !

3jul

De eerste PlayRight+ Prijzen van 2017

De academiejaren lopen op hun einde en hier en daar worden die al afgesloten met een officiële proclamatie. Ook dit jaar was Playright+ weer aanwezig in Gent en Hasselt waar diploma’s werden uitgereikt aan studenten die hun opleiding tot Muzikant hebben afgerond. 

Als organisatie die dagdagelijks meer dan 13.000 leden vertegenwoordigt, zijn we bijzonder erkentelijk voor zij die op jonge leeftijd de keuze maken om van muziek hun beroep te maken en hun schooltraject hier ook op afstemmen. En voor wie daarbij uitblinkt, mag dat gepaard gaan met een extra duwtje in de rug. Daarom biedt PlayRight+ aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestudeerde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen. Deze geldprijs van 500 euro wordt toegekend aan zij die zich doorheen hun studietraject hebben onderscheiden als uitvoerend kunstenaar.

Bij PXL Music viel de keuze van de jury op zangeres Linde Muylaert.

Linde Muylaert

Met haar bachelorproef ‘Linde: een confrontatie van Mongoolse cultuur en muziek met mijn eigen Westerse muziek’ heeft Linde, een bijzonder getalenteerde en intuïtieve zangers, een eigen wereld kunnen creëren. Haar songs werden voorafgegaan door een uitvoerig onderzoeksproces waarbij Linde zich verdiepte in de rijke folklore van Mongolië en zich de Mongoolse keeltechnieken heeft eigen gemaakt. En toch blijft de stem ontegensprekelijk Linde. We zien dan ook een artieste die bij de vertolking een eigen invalshoek heeft op alles wat ze heeft geleerd.

Bij School of Arts Gent viel de keuze van de jury op Gerben Brys.

Gerben Brys

Hij slaagde erin om tijdens zijn twee masterjaren in Gent een complete bassist te worden die alle nodige skills heeft, beschikt over een ontwikkelde artistieke visie en slaagt er steeds in om zijn medemuzikanten professioneel te leiden. Zijn uitmuntend afstudeerconcert in de Minard Schouwburg was het ultieme bewijs van zijn muzikale volwassenheid. Dit concert etaleerde zijn vakmanschap, visie, liefde voor muziek en ‘groove’ met als gevolg een laaiend enthousiast publiek én examenjury. Van Gerben Brys gaan we nog veel horen en zien.

Kijk hier naar de clip van ‘I’ve been dreaming’ van Gerben zijn band Mount Soon:

Maar, met deze twee prijzen is PlayRight+ nog niet uitgezongen. Later dit jaar zullen wij ook nog aanwezig zijn op de proclamaties in Brussel (CRB), Bergen (CRM) en Leuven (LUCA). Bij die twee laatsten zullen we zelfs voor het eerst een PlayRight+ prijs kunnen uitreiken aan een acteur!

Wordt vervolgd!