23aug

PLAYRIGHT VERDEELT MEER DAN € 170.000 AAN NABURIGE RECHTEN UIT HET BUITENLAND

Overeenkomstig de verdelingskalender heeft PlayRight net de naburige rechten verdeeld die bij zusterorganisaties in het buitenland werden geïnd. Hoe werkt zo’n verdeling? Waar komen deze rechten vandaan en hoe zijn ze berekend?

Je bent verbonden aan een Belgische beheersvennootschap. Als uitvoerend kunstenaar en lid van PlayRight kan je ook een wereldwijd mandaat toevertrouwen om rechten te laten verzamelen, beheren en verdelen voor alle territoria waar PlayRight aanwezig is. Door bilaterale overeenkomsten te sluiten met beheersvennootschappen uit andere landen, kan Playright ginds jouw rechten verzamelen en vice versa. Deze bilaterale overeenkomsten gaan dus over een uitwisseling van rechten tussen twee landen.

Hoe worden deze internationale rechten berekend en verdeeld?

Elke beheersvennootschap heeft haar eigen verdelingsregels: de naburige rechten vanuit het buitenland worden derhalve berekend volgens de regels van de beheersvenootschap ter plaatse.

PlayRight is dus niet betrokken bij de berekening. PlayRight gaat wel na of de gegevens de regels van de zustervennootschappen respecteren en PlayRight staat in voor de verdeling van de betaalde rechten als die zijn ontvangen. Houd er rekening mee dat een dergelijke distributie meerdere en verschillende “referentiejaren” en soorten rechten kan bevatten (muziek en/of audiovisueel). Deze verdeling van internationale rechten behandelt volgende gebieden en referentiejaren:

Gelieve te noteren dat op de internationale rechten die PlayRight na 1 december 2016 ontving 5% kosten worden ingehouden. De volgende verdeling vindt plaats in november. Het gaat om de eerste verdeling van muziekopnames voor het referentiejaar 2016. Op onze website vind je de verdelingskalender 2017 en de informatie over de deadlines van dit jaar. Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je accountmanager of een email sturen naar . Je kan ook deze FAQ’s bekijken:

16aug

Jouw rechten in het buitenland in beeld

Meer info over PlayRight Internationaal vind je hier.

15aug

PlayRight is gesloten op dinsdag 15 Augustus

PlayRight is gesloten op dinsdag 15 augustus. We staan terug tot jullie dienst op woensdag!

8aug

Akkoord tussen Adami & Spedidam: aflevering 2

In oktober vorig jaar tekenden de twee Franse beheersvennootschappen Adami en Spedidam een historisch akkoord met als doel de twee organisaties samen te brengen onder één nieuwe beheersvennootschap: SAI (Société des Artistes Interprètes).

Tien maanden later wordt de nieuwe samenwerking voor het eerst geconcretiseerd. In de eerste plaats zal SAI een centraal loket openen om de internationale rechten uit te wisselen, een taak die beide organisaties tot nog toe afzonderlijk vervuden. Het tweede luik van van de samenwerking betreft het gezamenlijk beheer van de jaarlijkse aanvullende vergoeding, een vergoeding die voortspruit uit de verlengde beschermingstermijn (van 50 naar 70 jaar) van  muziekopnames binnen de Europese Unie.  Een laatste punt heeft betrekking op de éénmaking van de verdeelregels voor beide vennootschappen.

Een project als dit is een belangrijke stap voor de vlotte uitwisseling van jouw naburige rechten met Frankrijk. De samenwerking tussen Adami en Spedidam zal volledig operationeel zijn vanaf 2020.