28aug

PlayRight+ documentaire over Will Tura in première

PlayRight+ ondersteunde mee de realisatie van een documentaire over Will Tura. “Will Tura. Hoop doet leven” werd gemaakt door regisseur Dominique De Ruddere en Jean Kluger (die ook het leeuwenaandeel van Tura’s albums produceerde), met Jan Decleir als offscreen-verteller.

De film schetst voor het eerst een beeld van de persoonlijke kant van de artiest (ondertussen 77) aan de hand van privé foto- en videomateriaal. De film gaat in première op het Filmfestival van Oostende op zaterdag 8 september 2018.

Het Laatste Nieuws: artikel
Knack: artikel

28aug

Deadlines: geef uw repertoire aan voor 31 december 2018

 

Elk jaar legt PlayRight een deadline vast om uw repertoire aan te geven en ons zo in staat te stellen uw prestaties te identificeren op speellijsten in België en in het buitenland. Uw aangegeven repertoire dient dus als basis voor de rechten die PlayRight zal inzamelen, verwerken en verdelen.

PlayRight wil er graag op wijzen dat 31 december 2018 de uiterste deadline is om uw repertoire in te dienen:

  • voor de muziekopnames die uitgezonden, geëxploiteerd en/of verkocht werden in 2015,
  • voor de audiovisuele opnames die uitgezonden, geëxploiteerd en/of verkocht werden in 2011 en 2012.

HOE WERKT HET?

Voor de afsluitende verdelingen die volgend jaar doorgevoerd worden houden we rekening met de aangiftes zoals die ten laatste op 31 december 2018 zijn ingediend. Aangiftes na die datum worden niet meegenomen en zullen dus geen rechten genereren voor de betrokken referentiejaren.

Dit wil niet zeggen dat uw repertoire geen rechten meer kan genereren voor andere referentiejaren die nog openstaan. Alleen voor de referentiejaren die volgend jaar verdeeld worden is de deadline dan definitief voorbij (muziek: 2015, audiovisueel: 2011 & 2012). Vul uw repertoire daarom op tijd aan via uw onlineportal.

Wachtwoord vergeten? Geef op de thuispagina van uw portal uw e-mailadres in en klik op Ik ben mijn wachtwoord vergeten. U krijgt snel een e-mail met een uitnodiging om een nieuw wachtwoord aan te maken.

« Bijdragen aan te geven » ?

Eens ingelogd in uw webportal kunt u, in de linkerkolom, zien of er nog bijdragen aan te geven zijn. Vergeet niet dat de vervaldatum ook geldt voor deze bijdragen: er kan geen rekening mee gehouden worden en zolang ze niet aangegeven zijn, leveren ze geen rechten op.

TIPS!

  • Noteer dat de kantoren van PlayRight sluiten van 21 december 2018 tot en met 1 januari 2019. Tijdens die periode is uw account manager dus niet beschikbaar.
  • Geef opnames altijd zo snel mogelijk aan. Bekijkregelmatig het overzicht van alle verdeelrondes en deadlines op de thuispagina van onze website,
  • Geef uw bijdragen aan in een paar klikken met het « PlayList » menu,
  • In de PlayRight Portal vindt u het volledige overzicht van wat u (en/of uw vertegenwoordiger) tot nu toe hebben aangegeven.
15aug

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP Woensdag 15 AUGUSTUS

PlayRight is vandaag gesloten. Donderdag staan we terug tot jullie dienst!

7aug

14.000 aangesloten artiesten!

PlayRight telt meer dan 14.000 aangesloten artiesten!

Word je de volgende? Het is langs hier.

 

2aug

PLAYRIGHT VERDEELT MEER DAN € 300.000 AAN NABURIGE RECHTEN UIT HET BUITENLAND

PlayRight verdeelde vandaag internationale naburige rechten voor muziek en audiovisuele opnames onder haar aangesloten kunstenaars.

Wat zijn internationale rechten?

Een artiest die zich aansluit bij PlayRight, kan ons in zijn contract een wereldwijd mandaat geven. Op basis van overeenkomsten met onze zusterorganisaties in het buitenland, zamelen we dan informatie in over het gebruik van het repertoire van onze artiesten in meer dan 40 landen. Zo kunnen we ook internationaal de juiste vergoedingen claimen.

De verdeling van de buitenlandse rechten verloopt volgens de verdelingsregels van de buitenlandse beheersvennootschappen in kwestie. PlayRight kijkt de kwaliteit van hun gegevens wel nauwgezet na en zorgt daarna voor de doorstorting van het berekende bedrag.

Waarop is deze verdeling gebaseerd?

Een verdeling van internationale rechten slaat op verschillende referentiejaren, voor zowel muziek- als voor audiovisuele opnames. Deze verdeling van internationale rechten omvat volgende territoria en referentiejaren:

PlayRight rekent, net zoals andere buitenlandse beheersvennootschappen, 5% operationele kosten door bij de doorstorting van internationale rechten die ze ontving na 1 december 2016.

In februari 2018 verdeelde PlayRight al een eerste schijf van € 403.000 aan rechten uit het buitenland.

Nog vragen?

Neem contact op met je accountmanager of stuur een mail naar .  Check ook eens de lijst met vaak gestelde vragen hieronder: