Wat is dat « Billijke Vergoeding » ?

Voor we ons storten op het schrijven van dit artikel over de Billijke vergoeding, ons niet onbekend gezien onze missie, hebben we aan een aantal leken gevraagd om te benoemen wat het volgens hen is :

« De Billijke Vergoeding ? Geen idee, een soort garantie dat je betaald wordt wanneer je een prestatie hebt geleverd ..? »

« Dat is een minimumsalaris »

« Dat is de volgende hervorming van het ministerie van arbeid ! »

« Dat is een gage die restaurants moeten betalen als ze muziek spelen ».

De billijke vergoeding is een verplichte licentie die moet betaald worden wanneer opgenomen muziek wordt verspreid op een plaats die voor het publiek toegankelijk is. De vergoeding wordt betaald voor dit publiek gebruik van het muziekrepertoire van uitvoerende kunstenaars én muziekproducenten. Anders gezegd, vanaf het moment dat een opname publiek wordt gemaakt, voorziet de wet dat daarvoor een vergoeding betaald moet worden. Een handelszaak, een restaurant of een publiek evenement moet de billijke vergoeding voldoen wanneer ze opgenomen muziek verspreiden en dit op basis van een aantal criteria (oppervlakte, aard van de activiteit, enz.). Ook de radiozenders zelf betalen de billijke vergoeding.

Deze licentie, wordt door de betalers vaak gepercipieerd als een extra te betalen taks.  Het gaat niet om een taks, maar wel om een financiële compensatie voor het gebruik van muziek zonder toelating te moeten vragen aan de artiesten voor de verspreiding ervan in een publiek toegankelijke plaats. Daarenboven blijft die vergoeding niet bij het bedrijf die ze int. Ze wordt doorgestort aan de uitvoerende kunstenaars en muziekproducenten en dit via de collectieve beheersvennootschappen die hen vertegenwoordigen.

Waarom een ‘billijke vergoeding’ ?

Ze wordt ‘billijk’ genoemd omdat ze niet wordt opgelegd door de rechthebbenden maar uitgebreid is onderhandeld met de gebruikers. Die basisprincipes werden bepaald in de auteurswet van 30 juni 1994 en sinds 1999 wordt de billijke vergoeding ook effectief geïnd. Vandaag bepaalt de Commissie voor de billijke vergoeding (die de gebruikers en rechthebbende samenbrengt) de tarieven van de vergoeding en de wijze waarop ze verschuldigd is.

De inningen gebeuren door Honebel en Outsourcing Partners. Beiden storten de billijke vergoeding door aan Simim, voor het deel dat de muziekproducenten toekomt, en aan PlayRight, voor het deel dat toekomt aan de uitvoerende kunstenaars. Elke beheersvennootschap krijgt een gelijk deel (50/50). SIMIM en PlayRight storten op hun beurt de billijke vergoeding door aan wie ben hen aangesloten is. Het totaalbedrag van de vergoeding dat toekomt aan de uitvoerende kunstenaars blijft jaar na jaar stabiel. Hieronder zie je wat PlayRight heeft geïnd tussen 2013 en 2015:

Parts de la rémunération équitable versées à PlayRIght

Denkt u dat u billijke vergoeding zou moeten betalen? Meer info hierover op www.ikgebruikmuziek.be of via www.eengemaakteaangifte.be