De Algemene Vergadering in het kort

Elke derde maandag van juni houden de artiesten-vennoten van PlayRight de Algemene Vergadering van hun beheersvennootschap. Een terugblik op dit jaarlijks evenement.

Op maandag 18 juni werden de artiesten die vennoot zijn van PlayRight uitgenodigd voor de Algemene Vergadering van hun beheersvennootschap. Kort samengevat keurden de aanwezige vennoten het jaarverslag en de rekeningen voor het jaar 2017 goed, en benoemden ze de nieuwe leden die vooraf aangeduid werden door de respectievelijke colleges : MUZIEK en DRAMATISCHE KUNST EN DANS.

Meer cijfers voor 2017? Neem een kijkje in het jaarverslag 2017.

DE NIEUWE VERKOZENEN VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Tijdens de Algemene Vergadering werden de nieuwe leden van de Raad van Bestuur verkozen. Dit jaar waren vier van de zestien bestaande mandaten toe te wijzen. Als muzikanten werden Perry Rose herkozen voor het Franstalige gedeelte en Christa Biesemans voor de Nederlandstaligen, allebei voor een mandaat van vier jaar. De Franstalige acteur Giovanni Guzzo is opgenomen in de Raad van Bestuur en Kristine Van Pellicom werd herkozen als Nederlandstalige actrice, allebei voor een mandaat van vier jaar.

Giovanni Guzzo, Christa Biesemans & Perry Rose

De intussen traditionele drink sloot het evenement af. PlayRight wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en we hopen u volgend jaar terug te zien (17 juni 2019).

VACATURE – PlayRight zoekt een ACCOUNT MANAGER AUDIOVISUEEL (M/V/X)

PlayRight is de Belgische vennootschap die zorgt voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars. Dat gebeurt zowel voor nationale als internationale muzikanten, dansers en acteurs die bij ons aansluiten of aangesloten leden bij onze zustermaatschappijen. Elk artiest krijgt bij zijn aansluiting een accountmanager toegewezen. Deze dossierbeheerder informeert de leden voor wie hij/zij verantwoordelijk is over de werking van PlayRight en de berekening van hun rechten. Hij/zij begeleidt hen waar nodig is bij het up to date houden van hun dossier.

In het kader van de grotere focus die PlayRight wens te leggen op het audiovisuele aspect van onze werkzaamheden zoeken we een dossierbeheerder (m/v/x) die zal instaan voor het opvolgen van de dossiers van onze leden.

Functieomschrijving:

 • Je bent het aanspreekpunt van onze leden (acteurs) en je volgt de dossiers van die leden op;
 • Je staat in voor de repertoires van onze leden (acteurs) voor het binnenland maar ook voor het buitenland via audiovisuele databases die je beheert en up to date houdt;
 • Je ogen gaan dus als vergrootglazen over de gegevens die je verwerkt;
 • Je doet opzoekingswerk ter vervolledigen van hun repertoire;
 • Je verwerkt gegevens van audiovisuele speellijsten in het kader van de berekening van hun rechten;
 • Je zoekt mee naar oplossingen voor nog een betere klantenservice;
 • Je woont de wekelijks team meeting bij, en rapporteert aan de Supervising Accountmanager.

Profiel:

 • Een passie voor film en vooral televisie
 • Je bent dynamisch, flexibel en stressbestending;
 • Je beschikt over goeie communicatie skills en bent zeer service minded;
 • Je hebt zin voor details en professionalisme;
 • Je werkt efficiënt met Microsoft Office en hebt ervaring met het werken in databases;
 • Je spreek vlot Nederlands/Frans en je hebt een goede kennis van het Engels. Zowel mondeling als geschreven;
 • Je bent leergierig, werkt oplossingsgericht en accuraat;
 • Pluspunt: Je kan terugvallen op een uitgebreid netwerk in de audiovisuele sector (maar hou er rekening mee dat je niet tegelijk voor PlayRight kan werken als loontrekkende én aangesloten kan zijn als artiest).

Wat wij minstens bieden?

We bieden je een boeiende voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief in een groeiend team binnenin de sociale-culture sector. Naast een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur met een loon volgens de wettelijke barema’s heb je ook recht op aanvullende extralegale voordelen.

Interesse?

Stuur voor 30 juni a.s. je CV en motivatiebrief per mail naar Christophe Van Vaerenbergh (directeur) c.vanvaerenbergh@playright.be, met vermelding ‘vacature accountmanager – audiovisueel”.

PLAYRIGHT SLUIT DE VERDELING AAN RECHTEN ONDER MUZIKANTEN VOOR 2014 DEFINITIEF AF OP 7.2 MILJOEN EURO

PlayRight verdeelde zopas alle naburige rechten voor muziekopnames die in 2014 in België uitgezonden werden. De verdeling vertegenwoordigt een totaalbedrag van 7.2 MILJOEN EURO en sluit de verdeling van de naburige rechten voor dit referentiejaar definitief af.

AFSLUITENDE VERDELING

Muziek 2014 – Hou er rekening mee dat dit een afsluitende verdeling is van de rechten voor dit referentiejaar. Ze is dus definitief.

In 2015 was er al een eerste verdeling voor de rechten voor dit referentiejaar. Voor deze finale verdeling werden je rechten berekend op basis van het repertoire dat je aangaf voor 31 december 2017. Deze datum was de deadline om opnames aan te geven voor deze periode.

WAAR KOMEN MIJN RECHTEN VANDAAN?

De rechten waar we voor deze verdeling vanuit gaan, betreffen privékopie, leenrecht en de billijke vergoeding.

Vergoedingen aan de basis van je rechten

HOE WORDEN MIJN RECHTEN BEREKEND?

Voor elke verdeling van muziekrechten vergelijkt PlayRight de aangegeven muziekrepertoires met de speellijsten van radiozenders en de verkoopcijfers van de Ultratop in het Belgische grondgebied.

NOG VRAGEN?

Als (vertegenwoordiger van een) uitvoerend kunstenaar heb je nog tot zes maanden na de betaling de tijd om ons uw vragen en klachten over deze verdeling door te geven. Contacteer daarvoor je accountmanager.

PlayRight nodigt u uit voor de algemene vergadering op 18 juni 2018

Op maandag 18 juni 2018 vindt vanaf 14 uur de Algemene Vergadering van PlayRight plaats in de Beursschouwburg aan de Auguste Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel. De Algemene Vergadering wordt om 16u30 gevolgd door een drink in het Beurscafé (op het gelijkvloers van de Beursschouwburg).

Net als vorig jaar kunt u uw aanwezigheid op de Algemene Vergadering en op de Bijzondere Vergaderingen bevestigen via uw PlayRight portaal . Via uw online dossier kunt u ook een volmacht geven. Artiesten die geen vennoot zijn, kunnen niet deelnemen aan de Algemene Vergadering maar kunnen wel een aanvraag doen om vennoot te worden en te blijven voor de komende jaren: hier vindt u de procedure terug.

Merk op dat u uw aanwezigheid of de toekenning van een volmacht dient te bevestigen voor 10 juni 2018.

Indien u geen stappen heeft ondernomen binnen de gestelde termijnen, wordt u de toegang tot de Algemene Vergaderingen geweigerd en is uw volmacht evenmin rechtsgeldig. Indien u geen online verbinding kunt maken, verzoeken wij u vriendelijk telefonisch contact op te nemen met PlayRight op het nummer 02/421 53 41.

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP VRIJDAG 11 MEI

PlayRight is vandaag gesloten. Maandag staan we terug tot jullie dienst!

Oproep tot kandidaten om te zetelen in de Raad van Bestuur van PlayRight

De Raad van Bestuur is het beslissingsorgaan van onze beheersvennootschap, dat onder andere het beleid en de strategie van PlayRight uitstippelt. Als dusdanig is de Raad een cruciaal orgaan als het gaat om de verdediging van de rechten van uitvoerende kunstenaars.

 

Hierbij roepen we u dan ook graag op om als lid van de Raad van Bestuur actief deel te nemen aan het bestuur van uw beheersvennootschap, teneinde haar projecten, plannen en toekomstvisie mee vorm te geven.

Dit jaar zijn er vier bestuursmandaten in te vullen:

 • Een Nederlandstalige muzikant(e),
 • Een Franstalige muzikant(e)
 • Een Nederlandstalige actrice / acteur
 • Een Franstalige actrice / acteur

Wil u meewerken aan het bestuur van UW beheersvennootschap? Stel u dan nu kandidaat voor een van de bestuursmandaten, in functie van uw artistieke hoofdactiviteit.  Hoe doet u dit? Stuur uw kandidatuur naar r.peereboom@playright.be, vergezeld van een:

 • korte persoonlijke presentatie (curriculum vitae);
 • een foto (formaat JPEG of PNG) in twee bestanden.

De kandidaturen moeten ten laatste op VRIJDAG 4 MEI zijn ingediend.

Uw kandidatuur wordt daarna bekendgemaakt aan alle vennoten, zodat zij de kandida(a)t(e)(n)(s) van hun voorkeur kunnen verkiezen tijdens de Algemene Vergadering van MAANDAG 18 JUNI aanstaande.

Ter info : U ontvangt nog een oproep voor de Algemene Vergadering en een toegang tot de tool waarmee u uw aanwezigheid kunt bevestigen. Noteer MAANDAG 18 JUNI (vanaf 13u) alvast in uw agenda. We geven eveneens al mee dat de Algemene Vergadering gevolgd wordt door een evenement en een drink waarop u uiteraard van harte uitgenodigd bent.

Kabelrechten: een gemeenschappelijk front van de artistieke sector

Auteurs, regisseurs, scenaristen, uitvoerende kunstenaars en producenten vormen één gemeenschappelijk front voor uw kabelrechten: het gaat hier om een historisch akkoord, waarmee de volledige artistieke sector een sterk signaal stuurt naar minister Kris Peeters. Die bereidt op dit moment een wet voor over de kabelrechten.

DE KABELRECHTEN: BASISPRINCIPES

De Belgische wetgeving over naburige rechten werd al in 2014 aangepast en kende aan uitvoerende kunstenaars en auteurs een eigen recht op vergoeding voor de retransmissie via de kabel toe. Dit systeem voorziet ook dat de kabelmaatschappijen de vergoeding moeten betalen aan de collectieve beheersmaatschappijen die de auteurs, de producenten en de uitvoerende kunstenaars vertegenwoordigen. Waarom? Dankzij de kabelmaatschappijen kwamen uw werken langs een stabiel kabelnetwerk tot in de huiskamer.kabelretransmissie

Maar bepaalde kabelmaatschappijen beweren dat ze het signaal niet meer zoals vroeger opvangen in een oud formaat en verwerken, om het vervolgens verder te kunnen delen. In plaats daarvan  zouden ze het signaal gewoon exact doorgeven zoals het bij hen binnenkomt : een techniek die directe injectie genoemd wordt. Bijgevolg vinden ze dat ze alleen hun leverancier moeten betalen, de tv-zenders.

directe injectie

Wil dat zeggen dat ik, voor die directe injectie er kwam, wel kabelrechten ontving?

NEE, jammer genoeg! Een kabelabonnee betaalt een stukje “auteursrechten” op zijn maandelijkse factuur. Dat bedrag moet verdeeld worden onder de zenders, de producenten, de auteurs en de uitvoerende kunstenaars. Maar op dit moment zien de uitvoerende kunstenaars geen cent. Waarom? Omdat er sinds 2014 amper iets gedaan is opdat de beheersmaatschappijen dit geld zouden kunnen gaan innen bij de kabelmaatschappijen. Erger nog, in het kader van de modernisering van de auteursrechten en de naburige rechten die minister Kris Peeters beoogt, negeert hij de rechthebbenden volledig en garandeert geen vergoeding in het kader van de directe injectie. Dat is trouwens één van de actiepunten die De Acteursgilde, GALM, FACIR, l’Union des Artistes en PlayRight aankaartten in de campagne “Kris, artiesten werken ook “.

Maar vandaag zijn het niet alleen de uitvoerende kunstenaars die in opstand komen: aan de vooravond van een interkabinettenwerkgroep, waarin deze voorontwerpen voor nieuwe wetsvoorstellen voorgesteld werden, legden de Belgische collectieve beheersmaatschappijen voor auteursrechten en naburige rechten en de sectororganisaties, inclusief de producenten, een gemeenschappelijke verklaring af. Die kunt u hier nalezen. De 19 ondertekenaars van deze verklaring zijn het eens over een beslissend en fundamenteel punt, nu het voorstel van Kris Peeters rond de directe injectie uw kabelrechten definitief in gevaar brengt:

Een onoverdraagbaar recht op vergoeding voor de auteurs, de uitvoerende kunstenaars en de producenten, en dit “ondanks” de  directe injectie. In andere woorden, we beschouwen de kabelmaatschappij als een aparte economische speler en dat blijft hij hoe dan ook. Er is dan ook geen enkele reden om een bestaande vergoeding af te schaffen, op basis van een technologische innovatie: de kabeldistributeurs moeten dus, zoals de wet voorschrijft, het recht op vergoeding van de uitvoerende kunstenaars respecteren.

Gemeenschappelijke verklaring van de collectieve beheersmaatschappijen voor auteursrechten en naburige rechten ivm het voorontwerp voor het wetsvoorstel rond directe injectie

Deze verklaring is historisch, omdat ze een sterk en duidelijk signaal stuurt aan de bevoegde minister. Die bereidt een wetsvoorstel voor dat tv-zenders en kabelmaatschappijen bevoordeelt en ingaat TEGEN zij die beschermd moeten worden door de wetgeving over auteursrecht: de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten.

En nu?

De ondergetekenden van deze verklaring hopen dat de minister zich niet langer doof houdt en dat ze eindelijk gehoord zullen worden. Van onze kant blijven we u informeren over de toekomst van uw rechten.

Uw fiscale fiche 281.45 is beschikbaar in uw online dossier

Binnenkort is het weer tijd voor uw jaarlijkse belastingaangifte, voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Daarvoor heeft u de fiscale fiche 281.45 nodig. Die is nu beschikbaar via uw onlinedossier in de PlayRight portal, bij “Uw gegevens” onder de tab “Documenten”.  Meer info nodig? Consulteer dit document: Hoe zit dat met de belastingen”.

De bedragen die PlayRight u in 2017 toekende als naburige rechten, worden op deze fiche samengevat. Om uw belastingaangifte te vervolledigen, dient u de bedragen van de fiche 281.45 in te vullen op uw aanslagformulier 2017.

Vanaf dit jaar beschouwt de belastingdienst je naburige rechten als roerende inkomsten, tot het tegendeel wordt bewezen (lees hier wat dat betekent).

VERGEET NIET: Kreeg u van een andere beheersvennootschap ook auteursrechten en/of naburige rechten? Dan moet u die ook in dezelfde rubriek invullen.

Noteer alvast dat u tot 13 juli 2018 de tijd krijgt om uw elektronische belastingaangifte via Tax on web in te dienen. Voor een aangifte op papier is de uiterste datum vastgelegd op 29 juni 2018.

Mocht u vragen hebben in verband met onze documenten, aarzel dan niet om uw accountmanager te contacteren. Richt u voor alle andere vragen m.b.t. uw belastingaangifte rechtstreeks tot de FOD Financiën, op het nummer 02/572 57 57.

PlayRight zoekt account manager audiovisueel (m/v/x)

Organisatie

PlayRight is de Belgische vennootschap die zorgt voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars: nationale en internationale muzikanten, dansers en acteurs die aangesloten zijn bij ons of bij onze zustermaatschappijen in het buitenland.

Functie

In het kader van de grotere focus die PlayRight wil leggen op het audiovisuele aspect van onze activiteiten zoeken we een dossierbeheerder (m/v/x), die zal instaan voor het opvolgen van de dossiers van onze leden.

Elke artiest krijgt bij aansluiting een accountmanager toegewezen. Deze dossierbeheerder informeert de leden voor wie hij/zij verantwoordelijk is over de werking van PlayRight en de berekening van hun rechten. Hij/zij begeleidt hen waar nodig bij het up-to-date houden van hun dossier.

Taken

 • Je bent het aanspreekpunt van onze leden (acteurs) en je volgt de dossiers van die leden op.
 • Je staat in voor de repertoires van onze leden (acteurs) voor het binnenland, maar ook voor het buitenland, via audiovisuele databases die je beheert en up-to-date houdt.
 • Je ogen gaan dus als vergrootglazen over de gegevens die je verwerkt.
 • Je doet opzoekingswerk om hun repertoire te vervolledigen.
 • Je verwerkt gegevens van audiovisuele speellijsten, in het kader van de berekening van hun rechten.
 • Je zoekt mee naar oplossingen voor nog een betere klantenservice.
 • Je woont de wekelijkse teammeeting bij en rapporteert aan de Supervising Accountmanager.

Profiel

 • Je hebt passie voor film en vooral televisie.
 • Je bent dynamisch, flexibel en stressbestending.
 • Je beschikt over goeie communicatieskills en bent zeer service-minded.
 • Je hebt zin voor details en professionalisme.
 • Je werkt efficiënt met Microsoft Office en hebt ervaring met het werken in databases.
 • Je spreek vlot Nederlands/Frans en je hebt een goede kennis van het Engels (zowel mondeling als geschreven).
 • Je bent leergierig, werkt oplossingsgericht en accuraat.
 • Pluspunt: Je kunt terugvallen op een uitgebreid netwerk in de audiovisuele sector.

Aanbod

We bieden je een boeiende, voltijdse job met verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief, in een groeiend team binnenin de socio-culturele sector. Naast een voltijds bediendencontract van onbepaalde duur, met een loon volgens de wettelijke barema’s, heb je ook recht op aanvullende extralegale voordelen.

Solliciteren

 • Contactpersoon: Christophe Van Vaerenbergh (directeur)
 • Reageren voor: 15/04/2018
 • Stuur voor 15 april a.s. je cv en motivatiebrief per mail naar Christophe Van Vaerenbergh (directeur) c.vanvaerenbergh@playright.be, met vermelding ‘vacature accountmanager – audiovisueel’.

 

 

JONG BLOED? ERVAREN ROT? WORD VENNOOT en toon je hart voor de rechten van uitvoerende kunstenaars

PlayRight int, beheert en verdeelt je rechten, maar verdedigt ook je belangen. Zeker vandaag, nu heel wat van je rechten in vraag gesteld worden door de minister die bevoegd is voor auteursrecht en naburige rechten in België.

En dat kan PlayRight niet alleen. Boven alles zien we de uitvoerende kunstenaars zelf als het kloppend hart van onze beheersorganisatie. Jij staat midden in de sector, dus jouw bagage is voor ons van onschatbare waarde.

Word vennoot

Daarom nodigen we je graag uit om een actieve rol te spelen binnen PlayRight en vennoot te worden. Weeg mee op onze beslissingen en breng zelf ideeën aan. Alleen zo komen we tot een échte collectieve beheersorganisatie, die ook breed gedragen wordt door onze aangesloten kunstenaars.

Hilde Heynen, actrice:

Voor mij betekent vennoot zijn, dat ik mijn ervaring kan delen bijvoorbeeld over hoe contracten worden opgesteld, en hoe we kunnen streven naar een eerlijke verdeling van de rechten.

Valérie Schreer, actief in de muzieksector:

Je verwacht als artiest dat PlayRight je rechten verdeelt, maar je kan ook iets teruggeven.

> Lees het volledige interview 

VENNOOT WORDEN

Ben je al aangesloten bij PlayRight? Dan kan je vennoot worden, als je kan aantonen een bijdrage te hebben geleverd aan minstens drie opnames die of gecommercialiseerd, of uitgezonden werden.

Dien je aanvraag om vennoot te worden in via de PlayRight portal. Het aanvraagformulier vind je in het menu “Gegevens”, op de tab “Vennoot”. Eens je Account Manager bevestigt dat je voldoet aan de voorwaarden, vragen we je om eenmalig een PlayRight-aandeel ter waarde van 49,57 euro te kopen. Alle informatie hierover is ook beschikbaar op onze website.

ALGEMENE VERGADERING EN RAAD VAN BESTUUR

Een vennoot kan zich ook kandidaat stellen en lid worden van onze Raad van Bestuur, tijdens de volgende Algemene Vergadering op maandag 18 juni 2018.

Wil je deelnemen aan de volgende Algemene Vergadering van PlayRight op 18 juni 2018? Dan moet je aanvraag tot vennoot betaald zijn voor 17 maart 2018. Na deze deadline kunnen we niet garanderen dat je dit jaar nog kan deelnemen aan de Algemene Vergadering.

Vennoot worden blijft natuurlijk ook daarna nog mogelijk, via een aanvraag op je onlineportal.