Door artiesten, voor artiesten!

PlayRight is de Belgische vennootschap die zorgt voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars.

Naburige rechten? Uitvoerende kunstenaars?

Kort en eenvoudig uitgelegd: het naburig recht ontstaat wanneer een artiest (muzikant, acteur, danser, variété- of circusartiest) meewerkt aan de uitvoering van een werk. Wanneer de opname van die uitvoering verspreid, uitgezonden of gekopieerd wordt, heeft die artiest recht op een vergoeding. Het naburige recht van de artiest ontstaat dus op het moment van de uitvoering.

Binnen- en buitenland?

PlayRight regelt de inning van naburige rechten voor opnames die in België worden uitgezonden, verspreid of gekopieerd, om deze vervolgens te verdelen onder de uitvoerende artiesten die aangesloten zijn bij PlayRight.

PlayRight heeft eveneens overeenkomsten gesloten met diverse zustermaatschappijen wereldwijd. Via deze overeenkomsten ontvangt PlayRight de rechten uit het buitenland voor het repertoire van haar leden dat in dat land werd verspreid.

Nog meer informatie?

(meer…)

Het kan interessant zijn om aan te sluiten bij PlayRight als je een positief antwoord geeft op de volgende twee vragen:

 • ben ik een uitvoerende kunstenaar?
 • worden mijn artistieke prestaties opgenomen?

Ben ik een “uitvoerende kunstenaar”?

Om te bepalen of je prestatie wordt beschouwd als de prestatie van een uitvoerende kunstenaar, geeft de wet een aantal criteria mee. Er moet sprake zijn van een werk dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming dat je uitvoert door het

 • te zingen
 • te declameren
 • op te zeggen
 • op te voeren
 • voor te dragen
 • te dansen of
 • te spelen.

Op welke manier je het ook uitvoert, je prestatie wordt dan beschouwd als een artistieke prestatie.

Wordt mijn artistieke prestatie opgenomen?

De omschrijving “opname” mag je ruim interpreteren. We spreken over een opname zodra de prestatie op welke manier dan ook wordt geregistreerd. Die registratie zorgt er voor dat de prestatie nadien gekopieerd en verspreid kan worden. Een akoestische sessie tijdens een radioprogramma bijvoorbeeld wordt meestal opgenomen, zodat die live-versie achteraf nog kan gespeeld worden.

Om te bepalen of je prestatie wordt beschouwd als een artistieke prestatie van een uitvoerende kunstenaar (en dus naburige rechten kan opleveren), geeft de wet een aantal criteria mee. Er moet sprake zijn van een werk dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming en je voert het uit door het

 • te zingen
 • te declameren
 • op te zeggen
 • op te voeren
 • voor te dragen
 • te dansen of
 • te spelen.

Op welke manier je het ook uitvoert, je prestatie wordt dan beschouwd als een artistieke prestatie.

Niet alle artistieke prestaties vallen hieronder.

 • Zo vallen de prestaties van een beeldhouwer hier niet onder, ook al zijn ze ontegensprekelijk artistiek – dit omdat ze niet gelinkt zijn aan de uitvoering van het werk, maar aan de creatie ervan.
 • Ook de prestaties van een artistieke producer of een studio-engineer vallen er niet onder: ze zijn gelinkt aan de opname van de uitvoering maar maken geen deel uit van de uitvoering zelf.
 • Net zoals de prestaties van aanvullende kunstenaars (cameralui, figuranten, etc…) vallen niet onder het wettelijke begrip “prestatie van een uitvoerende kunstenaar”.
 • Sportprestaties en informatieve prestaties zoals die van presentatoren en nieuwslezers worden evenmin door de naburige rechten beschermd.

Lid worden is erg eenvoudig. Wat moet je doen?PlayRight_iconspencil-red

 • online het aansluitingsformulier invullen
 • het aansluitingsformulier afdrukken en
 • het ondertekenen via  of per post aan ons bezorgen.

Bovendien is aansluiten bij PlayRight gratis!

Goed om te weten.

 • Zowel meerderjarige als minderjarige artiesten kunnen zich aansluiten. Minderjarigen moeten wel aangeven wie hun voogd is; de voogd moet dan het aansluitingsformulier ondertekenen.
 • Op het moment van aansluiting kan de artiest, indien gewenst, een vertegenwoordiger aanduiden die zal zorgen voor het aangeven van de prestaties en die zijn of haar dossier zal beheren

Artiesten kunnen kiezen uit twee statuten:

  • gewoon lid (aangeslotene): wanneer je hiervoor kiest, zorgt PlayRight voor de inning en uitbetaling van de naburige rechten die voortvloeien uit het gebruik van jouw opnamen. Deze aansluiting is gratis.
  • vennoot: als vennoot geniet je dezelfde dienstverlening als een gewoon lid, maar kan je daarenboven een actieve rol spelen bij de besluitvorming binnen PlayRight. Als vennoot maak je immers deel uit van de Algemene Vergadering, waar je je stem kan laten gelden. Hierdoor heb je de mogelijkheid om je uit te spreken over voorgestelde wijzigingen van de Statuten en het Algemeen Reglement. Je benoemt eveneens mee de bestuurders van de groep waartoe je behoort (Muziek of Dramatische kunst en Dans, afhankelijk van de hoofdactiviteit die je op het aansluitingsformulier aangeeft).

Om als vennoot aanvaard te worden, moet je voldoen aan drie voorwaarden:

 • het aansluitingscontract hebben ondertekend,
 • hebben deelgenomen aan ten minste drie opnames die ingevolge de wet naburige rechten genereren,
 • de eenmalige som van € 49,57 hebben voldaan teneinde een PlayRight-aandeel te verwerven.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Ben je reeds aangesloten bij PlayRight en wil je vennoot worden dan kan je die aanvraag via je online dossier in de PlayRight portal indienen: login, ga in de linker kolom naar “mijn gegevens” en klik daarna bovenaan rechtst op de tab “vennoot”.

Erfgenamen van artiesten kunnen ook aansluiten bij PlayRight, zelfs wanneer de artiest nog geen lid was van PlayRight. Was hij of zij wel lid, dan neem je als erfgenaam het type lidmaatschap (gewoon lid of vennoot) over van de overledene.

De aansluiting als erfgenaam biedt je de mogelijkheid:

 • rechten te ontvangen die voortkomen uit het repertoire van de overleden artiest
 • opnames die nog niet werden aangegeven aan dit repertoire toe te voegen

Wanneer de overledene vennoot was van PlayRight en er meerdere erfgenamen zijn, dienen deze een gevolmachtigde aan te wijzen die alle erfgenamen kan vertegenwoordigen.

Om de aansluiting als erfgenaam te bewerkstelligen, voeg je bij het aansluitingsformulier een kopie van de overlijdensakte van de artiest en een kopie van de notariële akte die jou als erfgenaam aanduidt.

Bij je aansluiting kan je aangeven in welke landen PlayRight je naburige rechten moet beheren:

 • Wereldwijd
 • Wereldwijd MIN een aantal opgesomde landen
 • België PLUS een opsomming van andere landen
 • België

Opgelet: wanneer je al lid bent of wil worden van een beheersvennootschap voor het beheer van naburige rechten maar je wil ook lid worden van een of meerdere andere vennootschappen, dan moet je ervoor zorgen dat je de territoriale bevoegdheden van de vennootschappen goed van elkaar onderscheidt. Wanneer meerdere vennootschappen dezelfde territoria beheren ontstaat er immers een “conflict” in je dossier. In dat geval is er discussie over wie voor welke landen je rechten mag innen, en dat kan de uitbetaling van je rechten vertragen of zelfs blokkeren.

Je kan je contract op elk moment aanpassen, maar weet dat er wettelijke termijnen zijn die elke beheersvennootschap moet respecteren, afhankelijk van de wijzigingen die je wenst aan te brengen. Je vindt hier meer informatie over contractwijzigingen.

Type repertoire, prestatie?

Bij je aansluiting kan je aanduiden voor welk “type” prestaties PlayRight jouw naburige rechten moet beheren. De prestaties die je aangeeft vormen je repertoire.

 • MU: muzikale prestaties
 • AV: audiovisuele prestaties

Wanneer je kiest voor beide types, ben je er zeker van dat je bijdragen als uitvoerende kunstenaar mee worden genomen in elke verdeling van rechten, of het nu gaat om muzikale dan wel audiovisuele opnames. Zeker voor muzikanten wordt de keuze voor beide aanbevolen. Stel dat je bij aansluiting alleen hebt gekozen voor het beheer van je MU-repertoire en je deelneemt aan een televisieconcert (een AV-opname), dan wordt jouw bijdrage aan dat concert niet meegenomen in de verdeling van de rechten voor AV-opnames.

PlayRight heeft een online-loket, de PlayRight Portal, dat je toelaat makkelijk en snel je dossier in orde te brengen en te houden.

Hou je toch niet van papierwerk of ben je bang om je te vergissen? Geen paniek, je kan deze taken uitbesteden aan een vertrouwenspersoon, manager of agent.

Hoe doe je dit?

Heel eenvoudig: via het volmachtformulier in je online dossier bij “mijn gegevens” onder de tab “vertegenwoordiging”, vul het in en stuur het terug. De persoon die je hebt aangewezen wordt jouw vertegenwoordiger.

Belangrijk:

 • vermeld een duurtijd in het volmachtformulier. Veel artiesten geven namelijk volmacht aan hun manager. Je kan dan de vervaldatum van de volmacht afstemmen op de datum van afloop van de managementovereenkomst. Hierdoor voorkom je dat wanneer je manager niet langer je manager is, hij/zij toch je dossier bij PlayRight zou blijven beheren;
 • zorg ervoor dat zowel jij als je gevolmachtigde het volmachtformulier ondertekenen, anders is het ongeldig.

Meer weten over de bevoegdheden van je vertegenwoordiger, de betaling van je rechten, de communicatie en opvolging van je dossier?

(meer…)

Nieuws 2017 »

26jun
Alles over de Algemene Vergadering 2017

Zoals gewoonlijk vond de Algemene Vergadering van PlayRight plaats op de derde maandag van juni. […]

23jun
Kerncijfers 2016

Een terugblik op de cijfers van het jaar 2016 in welke PlayRight zeven verdelingen heeft […]

15jun
Blik op PlayRight+

PlayRight+ is het sociaal, cultureel en educatief departement van PlayRight. Twee jaar geleden werd het in […]

6jun
Update van de kalender van de verdelingen 2017

De verdeling van financiële producten voor  Muziek van de referentiejaren 2010-2012 zal worden afgerond in […]

2jun
Een nieuwe wet op het collectief beheer ?

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd waarmee een Europese richtlijn uit 2014 wordt […]

29mei
UPDATE // NIEUWE VERDELING: 7 MILJOEN € NABURIGE RECHTEN VOOR MUZIEKOPNAMES

Wegens het lange weekend van Hemelvaart laat de uitbetaling van uw rechten voor deze verdeling […]

25mei
PLAYRIGHT IS GESLOTEN TOT MAANDAG

PlayRight is gesloten tot maandag 29 mei.

24mei
Algemene Vergadering 2017 : wat te verwachten ?

Zoals elk jaar organiseert PlayRight zijn Algemene Vergadering. De uitvoerende kunstenaars die vennoot zijn van […]

18mei
Nieuwe verdeling: 7 miljoen € naburige rechten voor muziekopnames

PlayRight verdeelde zopas alle rechten voor muziekopnames die in 2013 in België werden gekopieerd, gespeeld […]

17mei
PlayRight kan voortaan ook in Korea uw rechten innen

  In de marge van de Algemene Vergadering van SCAPR, de internationale organisatie die beheersvennootschappen […]

26jun
Alles over de Algemene Vergadering 2017

Zoals gewoonlijk vond de Algemene Vergadering van PlayRight plaats op de derde maandag van juni. […]

23jun
Kerncijfers 2016

Een terugblik op de cijfers van het jaar 2016 in welke PlayRight zeven verdelingen heeft […]

15jun
Blik op PlayRight+

PlayRight+ is het sociaal, cultureel en educatief departement van PlayRight. Twee jaar geleden werd het in […]

2jun
Een nieuwe wet op het collectief beheer ?

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd waarmee een Europese richtlijn uit 2014 wordt […]

24mei
Algemene Vergadering 2017 : wat te verwachten ?

Zoals elk jaar organiseert PlayRight zijn Algemene Vergadering. De uitvoerende kunstenaars die vennoot zijn van […]

17mei
PlayRight kan voortaan ook in Korea uw rechten innen

  In de marge van de Algemene Vergadering van SCAPR, de internationale organisatie die beheersvennootschappen […]

26apr
Wat als ik stream ?

Op 26 april vieren we jaarlijks World Intellectual Property Day. We vieren dan de rol […]

21apr
RTBF veroordeeld tot het doorstorten van een aanzienlijk bedrag onbetaalde rechten

Seizoen 2, aflevering 3: dinsdag 18 april heeft de rechtbank van eerste aanleg het bevel […]

18apr
Een PlayRight+ Prijs voor de volgende proclamatie ?

PlayRight+ lanceert een oproep voor laatstejaarsstudenten van een Bachelor of Masteropleiding muzikant en/of acteur. PlayRight+ […]

8feb
PlayRight aangesteld voor de aanvullende vergoeding voor muzikanten!

Het heeft even geduurd, maar op 27 januari publiceerde Minister Kris Peeters zijn beslissing om […]