En wat met de belastingen?

In België zijn de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars onderworpen aan een roerende voorheffing. PlayRight is wettelijk verplicht een roerende voorheffing van 15% (minus forfaitaire kosten) in te houden op de rechten die zij uitbetaalt. Die roerende voorheffing, een belasting, wordt door PlayRight doorgestort aan de Belgische staat. Hierbij moet worden vermeld voor welke artiest deze werd berekend. Daarom worden ook de fiscale fiches op naam van de uitvoerende kunstenaar opgemaakt. Naburige rechten zijn immers aan de persoon van de rechthebbende verbonden.

Huidige plafond

Het bruto plafond van de naburige rechten wordt jaarlijks geïndexeerd en voor de inkomsten van 2017 ligt het maximumbedrag op €58.720 (belastingaangifte 2018). Wanneer de naburige rechten die u ontving in 2017 het plafond van €58.720 overschrijden, dan zijn de beheersvennootschappen genoodzaakt een roerende voorheffing van 30% in te houden. Overschrijden jouw rechten het bedrag van €58.720 dan raden wij je aan een fiscalist te raadplegen die je het nodige advies kan geven rekening houdend met alle elementen in jouw persoonlijke dossier.

Een dalende aftrek van forfaitaire kosten wordt toegepast per inkomstenschijf :

  • 50% op de eerste schijf van bruto-inkomsten van €15.660 (geïndexeerde inkomsten 2017, belastingaangifte 2018)
  • 25% op de tweede schijf van bruto-inkomsten van €15.660 tot €31.319,97 (geïndexeerde inkomsten 2017, belastingaangifte
    2018)
  • Geen aftrek van forfaitaire kosten boven de €31.319,98 (geïndexeerdeinkomsten 2017, belastingaangifte 2018)

En wat met belastingen als ik in het buitenland woon?