Waarom lid worden van PlayRight?

Het kan interessant zijn om aan te sluiten bij PlayRight als je een positief antwoord geeft op de volgende twee vragen:

  • ben ik een uitvoerende kunstenaar?
  • worden mijn artistieke prestaties opgenomen?

Ben ik een “uitvoerende kunstenaar”?

Om te bepalen of je prestatie wordt beschouwd als de prestatie van een uitvoerende kunstenaar, geeft de wet een aantal criteria mee. Er moet sprake zijn van een werk dat vatbaar is voor auteursrechtelijke bescherming dat je uitvoert door het 

  • te zingen
  • te declameren
  • op te zeggen
  • op te voeren
  • voor te dragen
  • te dansen of
  • te spelen.

Op welke manier je het ook uitvoert, je prestatie wordt dan beschouwd als een artistieke prestatie.

Wordt mijn artistieke prestatie opgenomen?

De omschrijving “opname” mag je ruim interpreteren. We spreken over een opname zodra de prestatie op welke manier dan ook wordt geregistreerd. Die registratie zorgt er voor dat de prestatie nadien gekopieerd en verspreid kan worden. Een akoestische sessie tijdens een radioprogramma bijvoorbeeld wordt meestal opgenomen, zodat die live-versie achteraf nog kan gespeeld worden.