Waarom is mijn saldo of een bedrag binnen de gedetailleerde gegevens van mijn verdeelde rechten negatief?

Als u zich aanmeldt op uw online portaal of u ontvangt een bericht van PlayRight over de verdeling van uw rechten, kan het zijn dat het saldo van uw rechten negatief is of dat er een negatief bedrag werd verrekend.

Hiervoor zijn meerdere verklaringen mogelijk;deze zijn allemaal verenigbaar:

  • De naburige rechten die u in 2007 (referentiejaar: 1996/ 2005) ontving, lagen hoger dan het bedrag dat u eigenlijk toekwam: de verdeling die URADEX voorheen voor haar rekening nam, werd in 2011 opnieuw berekend. Sedert compenseren we bij iedere nieuwe verdeling van rechten het teveel dat in het verleden werd uitgekeerd,
  • Sommige van de “bijdragen aan te geven” in uw portaal werden in het verleden beschouwd als reële aangiftes, wat kan geleid hebben tot onjuiste verdelingen. De aan te geven bijdragen worden niet langer beschouwd als eigenlijke aangiftes en moeten door u worden bevestigd (klik hier voor bijkomende informatie over de aan te geven bijdragen),
  • We ontvingen een cast-betwisting. Uit controle van aanvraag en dossier en na opvraging en/of onderzoek van bewijsmiddelen is gebleken dat u niet aanwezig was op deze opname. De u toegewezen rechten worden dan ook gerecupereerd via andere rechten die u wel toekomen.
  • De werkelijke casting voor een opname is belangrijker dan de raming van de virtuele casting (waarmee rekening werd gehoudenbij de eerste verdeling): aangezien er voor deze opname meer uitvoerende kunstenaars waren dan verwacht, werd het bedrag van uw rechten bij afsluitende verdeling opnieuw berekend. Ter herinnering: de verdeling voor eenzelfde referentiejaar gebeurt in twee fasen.

Het Departement Members beheert deze verschillende situaties intern met de desbetreffende artiesten (of hun vertegenwoordigers). Alle correcties worden uiterst transparant verwerkt en u wordt daar vóór iedere verdeling van op de hoogte gebracht.

Heeft u hier vragen over of wilt ueen gedetailleerde berekening voor een bepaalde muziekopname, dan kan u steeds terecht bij uw Account Manager.