Waarom verschilt het bedrag van mijn rechten voor een eerste verdeling van dat van de afsluitende verdeling?

Een verdeling voor een referentiejaar gebeurt steeds in twee fasen. Bedragen toegekend bij een eerste verdeling en die bij de afsluitende verdeling verschillen heel vaak. Hier volgt waarom:

Praktisch voorbeeld:

Voor de verdeling van de muziekrechten naar aanleiding van opnames die in 2012 werden uitgezonden, voert PlayRight in 2013 een eerste verdeling uit en in 2016 de afsluitende verdeling.

 

Voor het nummer “Play it Right” dat in 2012 werd gespeeld en aan onze playlists werd gekoppeld, is PlayRight op het ogenblik van de eerste verdeling in het bezit van vijf aangiftes van 5 verschillende uitvoerende kunstenaars. De gegevens waarover we beschikken doen ons echter sterk vermoeden dat er in werkelijkheid in totaal 9 muzikanten op deze opname staan: dit is de virtuele casting.

Aangezien we op het ogenblik van de eerste verdeling niet in het bezit waren van alle aangiften voor deze opname, kunnen we op basis van deze virtuele casting de rechten bevriezen van de eventuele kunstenaars die nog geen aangifte deden van deze opname. De rechten uitgekeerd aan de muzikanten die reeds aangifte van “Play it Right” deden, gaan dus uit van deze virtuele casting, op basis van het bedrag dat bij deze eerste verdeling aan deze opname werd toegekend.

Bij de afsluitende verdeling in 2016 zes er voor de opname ”Play it Right” uiteindelijk zes aangiften. We noemen dit de reële cast.

PlayRight maakt de bij de eerste verdeling (met virtuele casting) aangelegde reserves vrij en verdeelt deze onder de reële cast van deze track, pro rata de hen toegekende rollen.

Ook voor tracks die door niemand worden aangegeven (en die dus geen reële cast kennen) worden de reserves vrijgegeven. Deze worden vervolgens verdeeld onder alle opnames in de playlist waar wél een reële cast voor gekend is. Dit pro rata de hieraan toegekende waarde. Hierdoor verandert de waarde die initieel aan de track werd toegekend dus en ook de berekening van de rechten per gekende performer.

De berekende bedragen voor deze track gaan uit van de aangiften van zes muzikanten, en worden onderling verdeeld volgens hun rol binnen deze opname. De individuele bedragen bij deze afsluitende verdeling liggen dus hoger: de waarde toegekend aan de opname werd aangepast en de virtuele casting werd geschrapt ten voordele van de reële cast.

Onder de rubriek “rechten” van uw portaal vind je een overzicht van de verdeling van jouw rechten. Met eventuele verdere vragen kan je steeds terecht bij jouw Account Manager (contactgegevens links in het portaal). Zij / hij bezorgt je graag, per opname en referentiejaar, alle bijzonderheden van de berekening van de aan jou uitbetaalde bedragen.