Wanneer levert mijn repertoire effectief geld op?

Wat is mijn repertoire?

Het repertoire van onze leden bestaat uit de opgenomen artistieke prestaties die ze bij PlayRight hebben aangegeven.

Opnames aangeven kan makkelijk in de PlayRight portal via de button PlayRight Portal op de homepage.

Wanneer levert mijn repertoire geld op in België?

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op wanneer aan twee voorwaarden is voldaan:

  • De opname moet verspreidbaar/exploiteerbaar zijn. Concreet: gespeeld op de radio, uitgezonden op de televisie, muziek gepeeld in handelszaken, horeca, opnames die legaal gekopieerd worden, …
  • De opname komt voor in de parameterlijsten die PlayRight hanteert om de vergoeding te berekenen. PlayRight moet kunnen evalueren welke opnames veel, weinig of heel veel geëxploiteerd worden. Welke werden veel gespeeld op de radio, in een restaurant? Welke werden in meerdere of mindere mate gekopieerd? Welk televisieseries of films werden uitgezonden? Uiteraard is het onmogelijk is om elke individuele exploitatie te kennen en te registreren, maar PlayRight hanteert diverse weloverwogen parameters om die inschatting te maken: radio-playlists, hitlijsten, overzichten van televisieprogramma’s, …. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met kijk- en luistercijfers.

Opgelet: je repertoire kan jaar na jaar rechten opleveren, ook al dateert de opname van je artistieke prestatie al van een hele tijd terug.