Wanneer levert mijn repertoire geld op in het buitenland?

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op in het buitenland wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • je bent aangesloten bij PlayRight en gaf een mandaat om in het buitenland je rechten te innen,
  • je opnames zijn aangegeven bij PlayRight,
  • de opname is verspreid/geëxploiteerd in één van de landen waarmee PlayRight een overeenkomst heeft,
  • de opname komt voor in de parameterlijsten die de buitenlandse beheersvennootschap hanteert om de vergoeding te berekenen.

Meer informatie over naburige rechten uit het buitenland vind je hier.