Wat betekent “Bijdragen aan te geven” in mijn online dossier?

Het luik “Bijdragen aan te geven” in je online-dossier bevat bijdragen die in het verleden aan je repertoire werden toegevoegd op basis van research.

Je hebt ze zelf (nog) niet aangegeven. Het is dus belangrijk dat je nakijkt of die informatie klopt. Waar nodig kan je ook informatie aanvullen, vervolgens bevestig je de bijdrage waardoor het een aangifte wordt. Zolang er geen bevestiging voor de bijdrage is, worden geen rechten afgerekend.

DEADLINES VOOR JE AANGIFTES

Enkel aangiftes die tijdig werden ingediend komen in aanmerking voor de berekening van rechten voor een specifiek referentiejaar.