Wat als mijn repertoire in het buitenland wordt verspreid?

Ook in het buitenland kan je repertoire naburige rechten opleveren. Wanneer je opnames in andere landen verspreid worden, zal de beheersvennootschap in dat land naburige rechten innen. Dat doet ze ongeacht of je daar nu lid bent of niet. Maar die rechten worden niet automatisch aan jou doorbetaald.

Je kan er voor kiezen PlayRight een mandaat te geven om je rechten in het buitenland te innen via de zustermaatschappijen daar en deze aan jou door te betalen. Of je kiest ervoor rechtstreeks aan te sluiten bij een of meerdere buitenlandse beheersvennootschappen. Die keuze moet jezelf afwegen. Hou er rekening mee dat elke beheersvennootschap zijn eigen verdelingsregels en eigen databases heeft. Werk je met meerdere beheersvennootschappen, dan moet je telkens opnieuw zorgen dat ze je repertoire kennen.

Hoe?

Bij je aansluiting bij PlayRight kan je aanduiden in welke landen PlayRight je naburige rechten moet innen. Er zijn verschillende opties:

  • Wereldwijd: PlayRight beheert je rechten voor alle landen waarvoor een wederkerigheidsovereenkomst geldt tussen PlayRight en de plaatselijke beheersvennootschap(pen). Rechten voor jou geïnd door die beheersvennootschappen in het buitenland zullen via PlayRight aan jou worden doorbetaald. Voor landen waarmee PlayRight nog geen overeenkomst heeft, kan je rechtstreeks een contract afsluiten bij de lokale beheersvennootschap daar.
  • België: PlayRight zal enkel voor België je rechten beheren. Rechten voor jou geïnd door beheersvennootschappen in het buitenland zullen niet via PlayRight aan jou worden doorbetaald. Voor die buitenlandse rechten kan je rechtstreeks bij een andere beheersvennootschap aansluiten. Kijk zeker na waar je repertoire wordt verspreid en zorg ervoor dat je via een beheersvennootschap je rechten voor die landen uitbetaald krijgt.

Daarnaast zijn verschillende combinaties mogelijk:

  • Wereldwijd MIN specifieke landen: indien je er voor kiest om voor die landen rechtstreeks bij een plaatselijke beheersvennootschap aan te sluiten.
  • België PLUS specifieke landen: waarbij je PlayRight voor een aantal landen je rechten laat innen, terwijl deze voor andere landen door een andere beheersvennootschap worden beheerd.

Wil je weten welke territoria zijn opgenomen in je aansluitingscontract, dan kan je dit nakijken in je online dossier via de PlayRight Portal op de homepage van onze website.

Opgelet voor conflicten door aansluitingen bij verschillende beheersvennootschappen voor dezelfde landen! De landen die je opneemt in je aansluitingscontract met PlayRight mogen niet voorkomen in een contract met een andere beheersvennootschap van naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars. Is dat wel het geval, dan ontstaat er een conflict, en dat kan de uitbetaling van je naburige rechten blokkeren.