Je kan je overeenkomst van aansluiting bij PlayRight op elk ogenblik*  aanpassen. Misschien wil je de territoria opgenomen in het contract voor het beheer van jouw naburige rechten wijzigen (je vindt de lijst van landen waarmee PlayRIght een bilaterale overeenkomst heeft hier). Of je wil het type “prestatie” opgenomen in je contract aanpassen.

Informatie over je contract vind je in je online dossier in de PlayRight portal, login en controleer welk mandaat je aan PlayRight hebt gegeven. Klik hiervoor in de linkerkolom op “gegevens” en ga vervolgens naar de tab “contract”.

Je ziet nu:

 • De lijst van je contracten van aansluiting in chronologische volgorde (van meest tot minst recente)
 • De territoria die momenteel beschermd worden door je contract bij PlayRight (Wereldwijd, België, België +, etc.).

Om je overeenkomst aan te passen, kan je dit formulier invullen en het ons ondertekend terug te zenden, per post naar PlayRight c.v.b.a., Belgicalaan 14, 1080 Brussel of ingescand per mail naar

* Opgelet : Je kan je contract op elk moment aanpassen, maar weet dat er wettelijke termijnen zijn die elke beheersvennootschap moet respecteren:

 • Je wil het type rechten en/of het territorium in je huidige contract met PlayRight uitbreiden. Deze aanpassingen gaan onmiddellijk in zodra uw  aanpassingsaanvraag door PlayRight is verwerkt.
 • Je wil het type rechten en/of het territorium in je huidige contract inperken. Deze aanpassingen kunnen niet onmiddellijk ingaan. Wanneer je een  aanpassingsaanvraag indient voor 30 juni van een bepaald jaar dan zal die aanpassing pas ingaan vanaf 1 januari van het daaropvolgende jaar. Doe je de aanvraag na 30 juni dan gaat de aanpassing niet het daaropvolgende jaar in maar pas 2 jaar later.

Wanneer de door jou gevraagde wijzigingen een conflict met een andere beheersvennootschap veroorzaken, kan dat de datum van inwerkingtreding beïnvloeden.

Je opgenomen artistieke prestaties kunnen naburige rechten opleveren wanneer ze geëxploiteerd worden (uitgezonden, gekopieerd, publiek gemaakt,…).

Maar om ze te ontvangen zijn twee stappen noodzakelijk:

 • aangesloten zijn bij een beheersmaatschappij die naburige rechten voor uitvoerende kunstenaars int.
 • zorgen dat de beheersmaatschappij weet aan welke opnames je hebt meegewerkt. Om naburige rechten te kunnen genieten is het belangrijk dat jij aangeeft welke van je artistieke prestaties zijn opgenomen. In België zijn producenten (labels, platenmaatschappijen, film- en televisieproducenten, radio- en televisieomroepen, …) tot nader order niet verplicht om PlayRight te informeren over wie aan welke opnames heeft meegewerkt.

Geef je opnames dus zelf zo snel mogelijk aan.

Opnames aangeven kan makkelijk via de button  PlayRight Portal  op de homepage. Die geeft je toegang tot de PlayRight-portal, waar elk van onze leden hun online-dossier kunnen raadplegen en up-to-date houden.

ic23_geelMeer informatie over aansluiten bij een beheersvennootschap vind je hier.

Meer informatie over wat en hoe aangeven:

 1. “Hoe kan ik mijn opnames aangeven?”
 2. “Welke opnames moet ik aangeven?”
 3. “Welke opnames moet ik niet aangeven?”
 4. “Is er een deadline?” .

De opnames van je artistieke prestaties kan je makkelijk aangeven via de knop “PlayRight portal“. Zo kom je in het beveiligde online loket waar je door middel van je e-mailadres en je paswoord toegang krijgt tot je online dossier.

Je kan je artistieke prestatie volgens het type opname aangeven via de verwante knop in jouw online dossier:

 • Muziek: De artistieke prestaties die je als muzikant levert in het kader van een muziekopname. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen klassieke en niet-klassieke muziekopnames.
 • Audiovisueel: De niet-muzikale artistieke prestaties die je als acteur levert in het kader van een audiovisuele opname.
 • Dubbing en post-synchronisatie: De artistieke prestaties die je als acteur levert in het kader van een stemopname, voice-over
 • Muziek in audiovisueel: De artistieke prestaties die je als muzikant levert in het kader van een audiovisuele opname, concert, geluidsband voor een film/serie….

Allereerst kies je het type opname en door op “Aangifte toevoegen” te klikken, opent een formulier waarin je je informatie kan toevoegen.

Hoe kan ik mijn muzikale prestatie op een correcte manier aangeven?

Het is noodzakelijk om alle verplichte velden in te vullen en de volgende informatie achter de titel en tussen de haakjes aan te duiden:

 • Wanneer het om een concert gaat en in welk jaar het werd opgenomen. Voorbeeld: … (live 2013). Of wanneer het om een live passage op de radio gaat: ….(live Radio X 2017)
 • Wanneer het om een andere versie dan het origineel gaat. Daarmee bedoelen we dat er een nieuwe opname gebeurde: zoals een akoestische versie,  voorbeeld: …..(akoestisch) of een meer recente versie met nieuwe muzikanten ; voorbeeld: …. (Versie 2017).

Meer info:

 1. “Welke opnames moet ik aangeven?”
 2. “Welke opnames moet ik niet aangeven?”
 3. “Is er een deadline om mijn opnames aan te geven?”

Als muzikant, zanger, dirigent moet je de volgende opgenomen prestaties aangeven:

 • je bijdrage aan een muziekopname; in de studio, op de radio, tijdens een concert, opgenomen met het oog op een uitzending nadien,
 • je bijdrage aan een audiovisuele opname: een televisieprogramma waarin je optrad, een opname van een concert dat nadien uitgezonden wordt op televisie, de soundtrack van een film waaraan je meewerkte, muziek in televisieprogramma’s, tekenfilms of animatiereeksen. Opgelet: hiervoor gebruik je het aangifteformulier “muziek in audiovisuele opname”.

Als acteur, stem-acteur, danser, circus- of variétéartiest moet je volgende prestaties aangeven:

 • je bijdrage aan een audiovisuele opname: in een film, een televisieprogramma of een toneelstuk dat wordt opgenomen met het oog op uitzending of reproductie, …;
 • je bijdrage bij dubbing of postsynchronisatie: in een film, een televisieserie, een tekenfilm of een animatiereeks.
 • je bijdrage aan een niet-muzikaal werk: een luisterspel

Opnames aangeven kan makkelijk via de button  PlayRight Portal op de homepage. Zo kom je in het beveiligde online loket waar je door middel van je e-mailadres en je paswoord toegang krijgt tot je online dossier.

Volgende opnames moeten niet aangegeven worden omdat ze niet in aanmerking komen voor naburige rechten:

 • acteursprestaties, presentaties, dubbing, postsynchronisatie en muziek voor publiciteitspots en jingles;
 • interviews, bijdragen aan nieuwsuitzendingen op radio en televisie;
 • deelname aan televisiespelletjes en -kwissen;
 • deelname aan live-concerten (tenzij ze worden opgenomen en uitgezonden).

Het kan gebeuren dat er discussie ontstaat over een bijdrage van een artiest aan een bepaalde opname.

Om ons toe te laten om je rechten te verdedigen, kan het zijn dat we jou een bewijs van je bijdrage vragen. Dit kan een contract zijn, een verklaring van de producent, een factuur voor uw prestaties, het CD-boekje, de castinglijst of het script …

JA!

De eerst volgende deadline is 31/12/2017 voor muziekopnames referentiejaar 2014. Het volledige overzicht van de deadlines en lopende verdelingen kan je hier raadplegen.

PlayRight adviseert om al je opnames zo snel mogelijk aan te geven. Dit is de manier bij uitstek om zoveel mogelijk rechten die je toekomen al bij de eerste verdeling te ontvangen.

Geef je je opnames niet onmiddellijk aan, dan zijn er twee scenario’s mogelijk:

 • hebben je aangiftes betrekking op een referentiejaar dat we nog niet hebben afgesloten en dien je je aangiftes tijdig in, dan zullen die aangiftes een uitbetaling van de rechten tot gevolg hebben. Rechten die we door middel van de “virtuele casting” voor jou reeds hadden gereserveerd.
 • hebben je aangiftes betrekking op een referentiejaar waarvoor de deadline voor aangiftes is verstreken (een jaar dus dat we hebben afgesloten), dan zal je voor dat specifieke referentiejaar geen rechten meer ontvangen. Maar het blijft belangrijk om dan toch nog alle aangiftes te doen: als de opname later opnieuw wordt verspreid, dan zal je voor dat latere referentiejaar wel nog naburige rechten ontvangen, op voorwaarde natuurlijk dat je de deadline voor dat referentiejaar wel degelijk respecteert.

Aarzel ook niet om onze rubriek “Nieuws” te raadplegen om op de hoogte blijven van de nieuwste informatie over de verdeling van de rechten.

Wat is mijn repertoire?

Het repertoire van onze leden bestaat uit de opgenomen artistieke prestaties die ze bij PlayRight hebben aangegeven.

Opnames aangeven kan makkelijk in de PlayRight portal via de button PlayRight Portal op de homepage.

Wanneer levert mijn repertoire geld op in België?

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op wanneer aan twee voorwaarden is voldaan:

 • De opname moet verspreidbaar/exploiteerbaar zijn. Concreet: gespeeld op de radio, uitgezonden op de televisie, muziek gepeeld in handelszaken, horeca, opnames die legaal gekopieerd worden, …
 • De opname komt voor in de parameterlijsten die PlayRight hanteert om de vergoeding te berekenen. PlayRight moet kunnen evalueren welke opnames veel, weinig of heel veel geëxploiteerd worden. Welke werden veel gespeeld op de radio, in een restaurant? Welke werden in meerdere of mindere mate gekopieerd? Welk televisieseries of films werden uitgezonden? Uiteraard is het onmogelijk is om elke individuele exploitatie te kennen en te registreren, maar PlayRight hanteert diverse weloverwogen parameters om die inschatting te maken: radio-playlists, hitlijsten, overzichten van televisieprogramma’s, …. Daarnaast wordt ook rekening gehouden met kijk- en luistercijfers.

Opgelet: je repertoire kan jaar na jaar rechten opleveren, ook al dateert de opname van je artistieke prestatie al van een hele tijd terug.

De opnames van je artistieke prestaties leveren effectief geld op in het buitenland wanneer aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • je bent aangesloten bij PlayRight en gaf een mandaat om in het buitenland je rechten te innen
 • je opnames zijn aangegeven bij PlayRight
 • de opname is verspreid/geëxploiteerd in één van de landen waarmee PlayRight een overeenkomst heeft.
 • de opname komt voor in de parameterlijsten die de buitenlandse beheersvennootschap hanteert om de vergoeding te berekenen.

Meer informatie over naburige rechten uit het buitenland vind je hier.

De verdelingskalender van PlayRight kan je hier consulteren.

Hou rekening met de deadlines voor het indienen van je aangiftes. Wil je weten voor welke referentiejaren je nog rechten mag verwachten, check dan pagina 2 en 3 op de verdelingskalender. Daar vind je ook de deadlines voor voor je aangiftes per referentiejaar.

Aarzel niet om onze rubriek Nieuws te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest recente informatie m.b.t. de verdeling van je rechten.

De verdeling van rechten voor een bepaald referentiejaar gebeurt niet in één keer, maar in twee fasen. Er zijn dus twee betalingsmomenten voor één en hetzelfde referentiejaar.

 • Eerste verdeling: we leggen de link tussen de aangiftes waarover we beschikken in onze database enerzijds en de titels die voorkomen op de nationale verkoop- en uitzendlijsten voor een specifiek referentiejaar anderzijds. Bij de eerste berekening is het vaak zo dat nog niet alle artiesten hun bijdragen al hebben aangegeven. Om de rechten voor de artiesten die dat nog niet deden beschikbaar te houden, maken we voor elke opname, naargelang de aard ervan, een “virtuele casting” op. Die benoemt alle mogelijke bijdragen aan de opname, met aanduiding van het aantal A-, B- of C-rollen . Op basis van de virtuele casting en de aangegeven rollen worden de naburige rechten voor een bepaalde bijdrage aan een opname berekend. De rechten worden uitbetaald aan wie zijn bijdrage aangaf en gereserveerd voor de “virtuele artiesten”.
 • Afsluitende verdeling: drie jaar na de eerste uitbetaling van rechten voor een referentiejaar doen we een finale, afsluitende verdeling. Dit betekent dat de artiesten die hun geleverde prestaties niet tijdig hebben aangegeven, niet meer kunnen genieten van de naburige rechten voor het gebruik van hun opnames in dat specifieke referentiejaar (maar uiteraard wel nog voor de volgende jaren). Bij een afsluitende verdeling worden alle bedragen die nog niet werden uitbetaald verdeeld over de artiesten die hun prestatie wel hebben aangegeven. Bij deze berekening wordt geen rekening meer gehouden met de virtuele cast, maar enkel nog met de bijdragen die effectief werden aangegeven.

Op deze manier hebben alle betrokken artiesten in elk geval voldoende tijd om hun aangiftes in te dienen.

Een verdeling voor een referentiejaar gebeurt steeds in twee fasen. Bedragen toegekend bij een eerste verdeling en die bij de afsluitende verdeling verschillen heel vaak. Hier volgt waarom:

Praktisch voorbeeld:

Voor de verdeling van de muziekrechten naar aanleiding van opnames die in 2012 werden uitgezonden, voert PlayRight in 2013 een eerste verdeling uit en in 2016 de afsluitende verdeling.

 

Voor het nummer “Play it Right” dat in 2012 werd gespeeld en aan onze playlists werd gekoppeld, is PlayRight op het ogenblik van de eerste verdeling in het bezit van vijf aangiftes van 5 verschillende uitvoerende kunstenaars. De gegevens waarover we beschikken doen ons echter sterk vermoeden dat er in werkelijkheid in totaal 9 muzikanten op deze opname staan: dit is de virtuele casting.

Aangezien we op het ogenblik van de eerste verdeling niet in het bezit waren van alle aangiften voor deze opname, kunnen we op basis van deze virtuele casting de rechten bevriezen van de eventuele kunstenaars die nog geen aangifte deden van deze opname. De rechten uitgekeerd aan de muzikanten die reeds aangifte van “Play it Right” deden, gaan dus uit van deze virtuele casting, op basis van het bedrag dat bij deze eerste verdeling aan deze opname werd toegekend.

Bij de afsluitende verdeling in 2016 zes er voor de opname ”Play it Right” uiteindelijk zes aangiften. We noemen dit de reële cast.

PlayRight maakt de bij de eerste verdeling (met virtuele casting) aangelegde reserves vrij en verdeelt deze onder de reële cast van deze track, pro rata de hen toegekende rollen.

Ook voor tracks die door niemand worden aangegeven (en die dus geen reële cast kennen) worden de reserves vrijgegeven. Deze worden vervolgens verdeeld onder alle opnames in de playlist waar wél een reële cast voor gekend is. Dit pro rata de hieraan toegekende waarde. Hierdoor verandert de waarde die initieel aan de track werd toegekend dus en ook de berekening van de rechten per gekende performer.

De berekende bedragen voor deze track gaan uit van de aangiften van zes muzikanten, en worden onderling verdeeld volgens hun rol binnen deze opname. De individuele bedragen bij deze afsluitende verdeling liggen dus hoger: de waarde toegekend aan de opname werd aangepast en de virtuele casting werd geschrapt ten voordele van de reële cast.

Onder de rubriek “rechten” van uw portaal vind je een overzicht van de verdeling van jouw rechten. Met eventuele verdere vragen kan je steeds terecht bij jouw Account Manager (contactgegevens links in het portaal). Zij / hij bezorgt je graag, per opname en referentiejaar, alle bijzonderheden van de berekening van de aan jou uitbetaalde bedragen.

In de rechterbovenhoek van de homepage van de PlayRight-website vind je een knop  PlayRight Portal. Dit is het online loket voor de leden van PlayRight.

Via de portal hebben onze leden en hun vertegenwoordigers/agenten toegang tot hun online-dossier. Iedereen die aangesloten is bij PlayRight en een e-mailadres heeft geregistreerd bij zijn aansluiting, krijgt toegang tot zijn online-dossier. Je kan dan online 24 uur per dag, 7 dagen per week je dossier beheren: je kan snel en makkelijk aangiftes doen, je repertoire nakijken en je persoonlijke gegevens, contract,… aanpassen, volmacht geven, enz. Je vindt er ook het overzicht van de rechten die je werden uitbetaald. Heb je vragen dan kan je die stellen aan je account manager. Zijn of haar naam en contactgegevens vind je eveneens terug in je online dossier.

In de rechterbovenhoek van de homepage van de PlayRight-website vind je een knop “ PlayRight Portal. Klik op deze knop en vul je login-gegevens in.

Mijn login-gegevens? Wat zijn dat?

Je login-gegevens bestaan ​​uit:

 • je e-mailadres: dit is het adres dat in je dossier is vermeld. Je hebt het opgegeven bij je aansluiting. Je kan het in je online-dossier wijzigen wanneer nodig. Vergeet dan niet om de volgende keer met je nieuwe email-adres in te loggen.
 • je persoonlijke paswoord: op het moment dat PlayRight je aansluiting bevestigt, ontvang je een bevestigingsmail met een activeringslink. Klik op deze link om je wachtwoord aan te maken.

Heb je geen logingegevens ontvangen, werkt de link niet of ben je je wachtwoord vergeten?

 • Heb je bij je aansluiting geen e-mailadres doorgegeven, dan kan je best contact opnemen met je account manager. Die zal het e-mailadres in je dossier invoeren, en vervolgens ontvang je een bevestigingsmail.
 • Werkt de activeringslink niet, dan is de termijn van activering mogelijk verstreken. Ook hier kan je account manager zorgen voor een nieuwe link.
 • Wanneer je je wachtwoord bent vergeten, kan je account manager het oude wachtwoord verwijderen en je een nieuwe activeringslink sturen.

En wat als mijn vertegenwoordiger/agent mijn dossier beheert?

Om veiligheidsredenen heeft een vertegenwoordiger een aparte toegang tot het online-dossier van de rechthebbenden die hij of zij vertegenwoordigt, via een eigen e-mailadres. Hij/zij heeft dus toegang tot jouw dossier en kan er wijzigingen in aanbrengen zolang de volmacht geldig is.

Om mogelijke verwarring te vermijden bij het indienen van aangiften, is het belangrijk onderling af te spreken wie wat wel en niet doet.

Het luik “Bijdragen aan te geven” in je online-dossier bevat bijdragen die in het verleden aan je repertoire werden toegevoegd op basis van research. Je hebt ze zelf (nog) niet aangegeven. Het is dus belangrijk dat je nakijkt of die informatie klopt. Waar nodig kan je ook informatie aanvullen, vervolgens bevestig je de bijdrage waardoor het een aangifte wordt. Zolang er geen bevestiging voor de bijdrage is, worden geen rechten afgerekend.

DEADLINES VOOR JE AANGIFTES

Enkel aangiftes die tijdig werden ingediend komen in aanmerking voor de berekening van rechten voor een specifiek referentiejaar.

Als uitvoerend kunstenaar die is aangesloten bij PlayRight, kan u via uw online portal de details zien van de rechten die zijn uitgekeerd (via het menu “Rechten“).

Per referentiejaar doet PlayRight in twee fasen een verdeling van rechten. Na de afsluitende verdeling van de rechten van één of meerdere referentiejaren, realiseert PlayRight een verdeling van de financiële producten die deze rechten hebben opgebracht.

Tussen het moment waarop PlayRight uw rechten int en het moment waarop PlayRight de afsluitende verdeling voor de rechten uitvoert, liggen een aantal jaren.

Gedurende deze jaren belegt PlayRight uw rechten, zoals de wet vereist, in niet-speculatieve investeringen, zonder kapitaalrisico. Tussen het moment dat uw rechten worden geïnd en de afsluitende verdeling genereren deze rechten financiële producten.

(meer…)

Als u zich aanmeldt op uw online portaal of u ontvangt een bericht van PlayRight over de verdeling van uw rechten, kan het zijn dat het saldo van uw rechten negatief is of dat er een negatief bedrag werd verrekend.
(meer…)

Wanneer je het e-mailadres in je online-dossier wijzigt, dan volstaat het om de volgende keer met dat nieuwe emailadres in te loggen. Onthou dus goed welk e-mailadres je in je dossier hebt geregistreerd. Wanneer er toch iets fout gaat bij het inloggen, kan je contact opnemen met je account manager of mailen naar wanneer je niet meer weet wie de accountmanager is die je dossier beheert.

In België zijn de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars onderworpen aan een roerende voorheffing. PlayRight is wettelijk verplicht een roerende voorheffing van 15% (minus forfaitaire kosten) in te houden op de rechten die zij uitbetaalt. Die roerende voorheffing, een belasting, wordt door PlayRight doorgestort aan de Belgische staat. Hierbij moet worden vermeld voor welke artiest deze werd berekend. Daarom worden ook de fiscale fiches op naam van de uitvoerende kunstenaar opgemaakt. Naburige rechten zijn immers aan de persoon van de rechthebbende verbonden.

Nieuws 2017 »

26jun
Alles over de Algemene Vergadering 2017

Zoals gewoonlijk vond de Algemene Vergadering van PlayRight plaats op de derde maandag van juni. […]

23jun
Kerncijfers 2016

Een terugblik op de cijfers van het jaar 2016 in welke PlayRight zeven verdelingen heeft […]

15jun
Blik op PlayRight+

PlayRight+ is het sociaal, cultureel en educatief departement van PlayRight. Twee jaar geleden werd het in […]

6jun
Update van de kalender van de verdelingen 2017

De verdeling van financiële producten voor  Muziek van de referentiejaren 2010-2012 zal worden afgerond in […]

2jun
Een nieuwe wet op het collectief beheer ?

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd waarmee een Europese richtlijn uit 2014 wordt […]

29mei
UPDATE // NIEUWE VERDELING: 7 MILJOEN € NABURIGE RECHTEN VOOR MUZIEKOPNAMES

Wegens het lange weekend van Hemelvaart laat de uitbetaling van uw rechten voor deze verdeling […]

25mei
PLAYRIGHT IS GESLOTEN TOT MAANDAG

PlayRight is gesloten tot maandag 29 mei.

24mei
Algemene Vergadering 2017 : wat te verwachten ?

Zoals elk jaar organiseert PlayRight zijn Algemene Vergadering. De uitvoerende kunstenaars die vennoot zijn van […]

18mei
Nieuwe verdeling: 7 miljoen € naburige rechten voor muziekopnames

PlayRight verdeelde zopas alle rechten voor muziekopnames die in 2013 in België werden gekopieerd, gespeeld […]

17mei
PlayRight kan voortaan ook in Korea uw rechten innen

  In de marge van de Algemene Vergadering van SCAPR, de internationale organisatie die beheersvennootschappen […]

26jun
Alles over de Algemene Vergadering 2017

Zoals gewoonlijk vond de Algemene Vergadering van PlayRight plaats op de derde maandag van juni. […]

23jun
Kerncijfers 2016

Een terugblik op de cijfers van het jaar 2016 in welke PlayRight zeven verdelingen heeft […]

15jun
Blik op PlayRight+

PlayRight+ is het sociaal, cultureel en educatief departement van PlayRight. Twee jaar geleden werd het in […]

2jun
Een nieuwe wet op het collectief beheer ?

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd waarmee een Europese richtlijn uit 2014 wordt […]

24mei
Algemene Vergadering 2017 : wat te verwachten ?

Zoals elk jaar organiseert PlayRight zijn Algemene Vergadering. De uitvoerende kunstenaars die vennoot zijn van […]

17mei
PlayRight kan voortaan ook in Korea uw rechten innen

  In de marge van de Algemene Vergadering van SCAPR, de internationale organisatie die beheersvennootschappen […]

26apr
Wat als ik stream ?

Op 26 april vieren we jaarlijks World Intellectual Property Day. We vieren dan de rol […]

21apr
RTBF veroordeeld tot het doorstorten van een aanzienlijk bedrag onbetaalde rechten

Seizoen 2, aflevering 3: dinsdag 18 april heeft de rechtbank van eerste aanleg het bevel […]

18apr
Een PlayRight+ Prijs voor de volgende proclamatie ?

PlayRight+ lanceert een oproep voor laatstejaarsstudenten van een Bachelor of Masteropleiding muzikant en/of acteur. PlayRight+ […]

8feb
PlayRight aangesteld voor de aanvullende vergoeding voor muzikanten!

Het heeft even geduurd, maar op 27 januari publiceerde Minister Kris Peeters zijn beslissing om […]