Auvibel

Auvibel is de collectieve beheersvennootschap voor het beheer van de vergoedingen voor thuiskopie (privé-kopie) voor muzikale en audiovisuele werken.

Auvibel werd door de overheid aangeduid om deze rechten te innen en te verdelen. Auvibel is een koepelorganisatie en keert de geïnde rechten uit aan de beheersvennootschappen die rechthebbenden van geluids- en audiovisuele werken vertegenwoordigen. Rechthebbenden kunnen zich niet rechtstreeks aansluiten bij Auvibel, maar krijgen hun aandeel uitbetaald via hun eigen beheersvennootschap(pen).

De verdeling door Auvibel gebeurt volgens een wettelijk bepaalde verdeeldsleutel: 1/3 van de inkomsten komt toe aan de uitvoerende kunstenaars, 1/3 aan de auteurs en 1/3 aan de producenten.

Auvibel staat ook in voor het verdelen van het aandeel van de rechthebbenden van muzikale en audiovisuele werken in het door Reprobel geïnde leenrecht.

Meer info: www.auvibel.be