Kabelrechten

« Back to Glossary Index

Kabelrechten zijn de vergoedingen die moeten betaald worden voor de doorgifte via de kabel van uitzendingen.

Deze rechten worden betaald door de kabeldistributeurs aan de omroepen en aan de beheersvennootschappen van de andere rechthebbenden.

« Back to Glossary Index