Repertoire

Het repertoire van een aangeslotene is het overzicht van alle aangegeven opnames waaraan die een bijdrage als uitvoerende kunstenaar leverde.

Het repertoire dient als basis voor de berekening van de verdelingen. Bijdragen aan opnames die niet werden aangegeven en dus geen deel uitmaken van het repertoire van een aangeslotene, kunnen bijgevolg ook niet verrekend en uitbetaald worden.