SCAPR

SCAPR staat voor Societies’ Council for the Collective Management of Performers’ Rights.

SCAPR is het internationaal platform (netwerk) dat werd opgericht om vorm te geven aan een gestandaardiseerde manier van uitwisselen van inkomsten uit collectief geïnde naburige rechten tussen de verschillende beheersorganisaties in de wereld en om het afsluiten van bilaterale overeenkomsten tussen die organisaties te stimuleren.

Meer info: www.scapr.org