De laatste PlayRight+ prijzen van het jaar gaan naar Artur Medvedev en Cédric Delvaux.

Alhoewel het academiejaar voor alle universiteiten en hogescholen samenloopt, vinden de proclamaties op zeer uiteenlopende momenten plaats. Nadat PlayRight+ eerder al prijzen uitreikte aan studenten van School of Arts Gent, PXL Music, het Conservatoire de Bruxelles en Arts au carré in Mons, sloten we op vrijdag 3 november het proclamatieseizoen af in Leuven op Campus Lemmens van de Luca School of Arts.

Campus Lemmens (voorheen het Lemmensinstituut) biedt academische bachelor- en masteropleidingen in muziek en drama aan. Vrijdag werden de diploma’s voor de opleidingen muziek uitgereikt en konden twee studenten huiswaarts met een PlayRight+ prijs.

Artur Medvedev - winnaar PlayRight+ prijs

Artur Medvedev

Saxofonist Artur Medvedev, studeerde af als master in de muziek binnen de richting Jazz en werd door de jury geselecteerd omwille van zijn uitzonderlijke werkkracht. “Alhoewel zijn toelatingsniveau niet uitzonderlijk was, is hij erin geslaagd een bijzonder hoog technisch en muzikaal peil te behalen bij zijn masterproef. De formule was ook geen gemakkelijkheidsoplossing: Artur heeft zijn hele artistieke masterproef afgelegd in duo met piano, zonder ritmesectie, en het resultaat was verbluffend: een spannend concert met een sterke variatie aan ritmes, moods en dynamiek in een spanningsveld gaande van eenvoud tot grote complexiteit.”

Artur maakt deel uit van Epishere waarin hij een toonaangevende rol vervult.

Ook de tweede laureaat is saxofonist. Cédric Delvaux behaalde zijn bachelor in de muziek, richting instrument zang.

Cédric Delvaux - winnaar PlayRight+ prijs

Cédric Delvaux

Volgens de jury is Cédric “een  getalenteerde, hardwerkende student die geen enkele uitdaging uit de weg gaat. Hij gebruikt zijn zeer goede techniek om zich muzikaal zo expressief mogelijk uit te drukken. Bovendien communiceert hij zeer goed met de begeleider/pianist. Hij slaagt erin om na drie Bachelorjaren de werken van de grote Internationale saxofoonwedstrijden op een persoonlijke manier en met een zeer hoge afwerkingsgraad te brengen.”

Cédric is ondanks zijn jonge leeftijd een uitmuntend solist. Hieronder kan je hem beluisteren als alt-saxofonist in Maï van en met Ryo Noda.

We sluiten met deze laatste twee prijzen het jaar af. In februari pikken we de draad alweer op. En dat opnieuw in Leuven, waar het dan de beurt is aan de opleiding Master Drama van Campus Lemmens.

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP WOENSDAG 1 EN DONDERDAG 2 NOVEMBER

PlayRight is gesloten op woensdag 1 en donderdag 2 november. We staan terug tot jullie dienst op vrijdag!

Geef je repertoire aan voor 31 december 2017

Ter voorbereiding van de verdelingen voor 2018, moeten aangesloten kunstenaars vóór 31 december hun repertoire aangeven.

Basisprincipes

PlayRight verdeelt de rechten voor één of meerdere referentiejaren in twee fases: een eerste verdeling en een afsluitende verdeling. Die laatste is dan de definitieve verdeling van de verzamelde rechten voor een bepaalde periode. De periode tussen deze twee verdelingen geeft alle aangesloten kunstenaars de kans om hun repertoire aan te geven voor de opnames die naburige rechten kunnen opleveren. Daarnaast laat deze aanpak ook toe om de ontvangsten te verzamelen die aan de basis liggen van de naburige rechten. Een dergelijke termijn kan ook het verschil verklaren tussen een eerste en een afsluitende verdeling.

DEADLINE: 31/12/2017

In 2018 zal PlayRight een afsluitende verdeling uitvoeren van muziekrechten voor het referentiejaar 2014. Bij die berekening van rechten houden we enkel rekening met de aangiftes die ten laatste op 31 december 2017 zijn ingediend. Aangiftes ingediend na die datum worden niet meegenomen en zullen dus geen rechten genereren voor deze referentiejaren. Dit wil echter niet zeggen dat je repertoire geen rechten zal genereren voor de open referentiejaren. Maar voor het referentiejaar 2014 zal het te laat zijn om nog muziekrechten te genereren. (Bekijk hier het verschil tussen een eerste verdeling en de finale verdeling.) Vul dus tijdig je repertoire aan!

Bijdragen aan te geven”? Via je onlinedossier in de PlayRight portal kan je, in de linkerkolom, zien of er nog bijdragen aan te geven zijn. Als dit zo is, hou er rekening mee dat de vervaldatum ook geldt voor deze bijdragen: er kan geen rekening mee gehouden worden en zolang ze niet aangegeven zijn, leveren ze geen rechten op.

TIPS!

  • Geef je bijdragen aan in een paar klikken met het nieuwe « PlayList » menu,
  • We wijzen erop dat de kantoren van PlayRight sluiten van 22 december t.e.m. 1 januari: de beschikbaarheid van je accountmanager is beperkt tijdens die periode. In de PlayRight Portal* vind je het volledige overzicht van wat jij (en/of je vertegenwoordiger) tot nu toe hebben aangegeven.

Een PlayRight+ Prijs voor de jazzafdeling van het Koninklijk Conservatorium in Brussel

Na School of Arts in Gent, PXL Music en Arts2, zet PlayRight+ haar prijzenronde verder met een halte in Jazz station op dinsdag 17 oktober om Julien Gillain te belonen, die net afstudeerde aan de jazzafdeling van het Conservatoire royal de Bruxelles.

Julien heeft in september 2017 een masterdiploma Jazzpiano behaald (docent Eric Legnini) én een master Jazzviool (docente Françoise Derissen). We nodigden hem uit naar Jazz station om het startschot te geven voor een carrière die hopelijk even lang zal zijn als creatief.

Julien werd uitgekozen door de docenten van de jazzafdeling van het Conservatoire royal de Bruxelles aan dat na het afleggen van een dubbel traject. Hij mag zich Meester noemen van twee instrumenten.

“Julien Gillain werd gekozen voor zijn nieuwsgierige en open blik op muziek, voor zijn talent, voor zijn ernst, zijn doorzettingsvermogen en de eisen die hij zich voortdurend stelt bij zijn werk, en dat voor alle opleidingsonderdelen die hij volgde. Voor zijn oprechte inzet en de generositeit die hij steeds weer toont ten aanzien van zijn collega’s en kameraden, in de projecten waaraan hij deelneemt en in zijn eigen projecten.

De docenten van de jazzafdeling van het Conservatoire royal de Bruxelles willen al deze kwaliteiten, die die samenkomen in een pianist én violist, graag onderlijnen. Hun keuze voor de PlayRight+ Prijs was dan ook vanzelfsprekend. Deze prijs werd in het leven geroepen om de inspanningen en het talent te vieren van een jonge, aanstormende muzikant aan het einde van zijn studies aan het conservatorium.

Julien Gillain werkt mee aan projecten in heel Europa en maakt ook deel uit van een hardbopkwintet, ‘Dat Mess’, waarvan hier een voorsmaakje:

 

€ 100.000.000 op de teller sinds 2013!

Deze week bereikten we de kaap van honderd miljoen euro, een magische grens. Zoveel rechten hebben we verdeeld onder onze aangesloten artiesten sinds 2013.

Zelfs indien PlayRight het uitstel van betaling van de muziekrechten van zijn voorganger heeft ingehaald, is er nog veel werk voor de boeg. Niettemin, deze mijlpaal in de verdelingen is een prestatie waar we terecht trots op kunnen zijn. Vorig jaar, bijvoorbeeld, heeft PlayRight 18,7 miljoen euro geïnd. Onze leden kregen datzelfde jaar in totaal meer dan 20 miljoen euro doorbetaald.

We blijven keihard werken, elke dag, en wanneer nodig kloppen we aan bij de overheid om een kader te creëren waarin artiesten krijgen wat hen toekomt. En dit voor elk van jullie.

Nieuw: een PlayList-menu om in een paar klikken je bijdragen aan te geven!

Als aangesloten kunstenaar beschik je over een onlineportal, dat je toelaat om je bijdragen aan te geven, je persoonsgegevens aan te passen of de aan jou toegekende rechten in detail na te kijken. Bekijk hier hoe je deze portal kan raadplegen.

Online sinds 2013, heeft deze portal zijn diensten bewezen en blijft voortdurend evolueren om dit instrument te optimaliseren voor onze aangesloten kunstenaars.

Voortaan wordt het mogelijk om bijdragen aan te geven met een paar muisklikken, op basis  van de speellijsten die PlayRight gebruikt als verdeelsleutel voor het Belgisch grondgebied: we rolden net een nieuw “PlayList”menu uit, dat nu beschikbaar is voor alle leden die hun onlinedossier geactiveerd hebben.

Vertegenwoordiging: klik door naar het PlayList-menu van op je kunstenaarsprofiel.

Log nu in op je portal, je vindt er een gedetailleerde handleiding voor dit nieuwe instrument. Aarzel niet om bij het minste probleem je Accountmanager te raadplegen (zijn/haar contactgegevens staan in de linkerkolom van je webportal).

PLAYRIGHT IS GESLOTEN OP VRIJDAG 6 OKTOBER

PlayRight is vandaag gesloten. Maandag staan we terug tot jullie dienst!

De twee winnaars van de PlayRight+ Prijs aan Arts au carré zijn…

Het academiejaar is officieel begonnen en dus beloont PlayRight+ weer studenten die hun Master net afgemaakt hebben. De nieuwste laureaten hebben net hun studie afgerond aan Arts2, het Koninklijke Conservatorium van Bergen.

Proclamaties

PlayRight+ biedt aan alle hogescholen en universiteiten in België de mogelijkheid om aan pas afgestudeerde muzikanten en acteurs de PlayRight+ Prijs toe te kennen. Deze geldprijs van 500 euro wordt toegekend aan studenten die zich doorheen hun studietraject onderscheiden hebben als uitvoerend kunstenaar. Dankzij deze eerste samenwerking met de docenten en de directie van Arts2 kregen twee studenten, die gekozen werden door hun docenten, deze prijs tijdens de proclamaties.

Het neusje van de zalm uit het docententeam van de theaterafdeling, bestaand uit Frédéric Dussenne, Bernard Cogniaux, Bernard Clair en Sylvie Landuyt (directrice van de afdeling Theater) koos voor Guillaume Druez :

“Guillaume is een van die zeldzame acteurs die erin slagen om blijk te geven van hun meesterschap en tegelijk perfect kunnen inspelen op een situatie. Hij combineert technisch vermogen met kwetsbaarheid. Hij is een nauwgezette teamspeler met een luisterend oor. Guillaume verkent alle uithoeken van zijn lichaam, zijn taal en het podium en schakelt daarbij voortdurend van ritme. Hij experimenteert gretig met theater en performance. Dat is zijn grote talent : hij geeft zich helemaal en bloeit in een veelvoud aan rollen, binnen de diversiteit en de complexiteit die eigen is aan theater. Hij weet zich te transformeren en anderen te verrassen, altijd op het scherp van de snee, zonder risico’s te schuwen. Hij kan plots toeslaan, en hárd.

Hij ontwikkelt bovendien een fascinerende persoonlijke schriftuur, die absurditeit en humor combineert met poëzie en emoties. Hij brengt zijn projecten met veel succes tot een goed einde.”

Guillaume Druez (PlayRight+ Prijs Dramatische kunst) & Ludovic Monnier (PlayRight+ Prijs Muziek )

Wat muziek betreft, viel de keuze van de jury Ludovic Monnier. Deze afgestudeerde gitarist eindigde ook als eerste in de publiekswedstrijd van Arts2 in juni 2017.

« Het traject van de Ludovic Monnier aan het Koninklijk Conservatorium van Bergen is een voorbeeld: een reis doorspekt met ontdekkingen, openheid en de ontwikkeling van een persoonlijke werkethiek, die hem toelieten om een echte artistieke zelfstandigheid te ontwikkelen. In juni vorig jaar ontdekte de jury geen student meer, maar een zelfbewuste,  bevlogen en gefocuste recital van een jonge muzikant, die je doet verlangen naar meer. We zijn zeer blij dat de Playright+ prijs een student kan belonen die hem absoluut verdient. We feliciteren meteen ook zijn leermeesters, die het talent doorgeven dat elke student nodig heeft: Odair Assad, die vandaag niet aanwezig kon zijn bij de prijsuitreiking, Françoise-Emmanuelle Denis en Magali Rischette. »

De awardronde van PlayRight+ voor 2017 is nog niet afgelopen, want binnenkort reiken we een prijs uit aan een afgestudeerde van de jazzafdeling aan het conservatorium van Brussel. Ook voor 2018 staan al een paar data ingepland. Interesse? Contacteer ons op

Het mandaat van PlayRight in de RAWG werd vernieuwd voor 2018

Johan Bex, verantwoordelijk voor Internationale Relaties bij PlayRight, werd tijdens de voorbije bijeenkomst van SCAPR herverkozen om de werkgroep RAWG voor te zitten.

SCAPR, RAWG ?

SCAPR is de internationale overkoepelende organisatie voor organisaties die naburige rechten van uitvoerende kunstenaars beheren. Het is onder andere hun taak om normen en optimale werkmethoden af te spreken voor alle aangesloten beheersmaatschappijen, de transparantie te verbeteren en het collectief beheer zo efficiënt mogelijk te regelen.

De RAWG (Rights and Administration Working Group), bestaat uit experts die werken aan de internationale uitwisseling tussen de verschillende organisaties. De werkgroep streeft er vooral naar om de manier waarop de bilaterale akkoorden uitgevoerd worden te verbeteren en dus de stroom aan rechten over de grenzen heen te doen toenemen.

De deelnemers van de RAWG komen vier keer per jaar samen op een plaats die aangeboden wordt door één van de aangesloten organisaties. Tijdens deze ontmoetingen leren we de andere maatschappijen en hun werkmethoden ook beter kennen. Naast deze ontmoetingen is er ook een hechte samenwerking ontstaan tussen de zustermaatschappijen, die zo ware partners geworden zijn.

Deze toenemende samenwerking zet er de verschillende organisaties ook toe aan om alles in het werk te stellen, opdat de uitvoerende kunstenaars meer rechten in de wacht slepen, in een groter aantal regio’s,  en dit zo snel en zo gedetailleerd mogelijk.

De volgende vergadering zal plaatsvinden in november en wordt georganiseerd door Gramex, onze partner uit Finland.

PLAYRIGHT VERDEELT MEER DAN € 170.000 AAN NABURIGE RECHTEN UIT HET BUITENLAND

Overeenkomstig de verdelingskalender heeft PlayRight net de naburige rechten verdeeld die bij zusterorganisaties in het buitenland werden geïnd. Hoe werkt zo’n verdeling? Waar komen deze rechten vandaan en hoe zijn ze berekend?

Je bent verbonden aan een Belgische beheersvennootschap. Als uitvoerend kunstenaar en lid van PlayRight kan je ook een wereldwijd mandaat toevertrouwen om rechten te laten verzamelen, beheren en verdelen voor alle territoria waar PlayRight aanwezig is. Door bilaterale overeenkomsten te sluiten met beheersvennootschappen uit andere landen, kan Playright ginds jouw rechten verzamelen en vice versa. Deze bilaterale overeenkomsten gaan dus over een uitwisseling van rechten tussen twee landen.

Hoe worden deze internationale rechten berekend en verdeeld?

Elke beheersvennootschap heeft haar eigen verdelingsregels: de naburige rechten vanuit het buitenland worden derhalve berekend volgens de regels van de beheersvenootschap ter plaatse.

PlayRight is dus niet betrokken bij de berekening. PlayRight gaat wel na of de gegevens de regels van de zustervennootschappen respecteren en PlayRight staat in voor de verdeling van de betaalde rechten als die zijn ontvangen. Houd er rekening mee dat een dergelijke distributie meerdere en verschillende “referentiejaren” en soorten rechten kan bevatten (muziek en/of audiovisueel). Deze verdeling van internationale rechten behandelt volgende gebieden en referentiejaren:

Gelieve te noteren dat op de internationale rechten die PlayRight na 1 december 2016 ontving 5% kosten worden ingehouden. De volgende verdeling vindt plaats in november. Het gaat om de eerste verdeling van muziekopnames voor het referentiejaar 2016. Op onze website vind je de verdelingskalender 2017 en de informatie over de deadlines van dit jaar. Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met je accountmanager of een email sturen naar . Je kan ook deze FAQ’s bekijken: