RTBF veroordeeld tot het doorstorten van een aanzienlijk bedrag onbetaalde rechten

Seizoen 2, aflevering 3: dinsdag 18 april heeft de rechtbank van eerste aanleg het bevel gegeven om een bedrag van 1.3 miljoen euro te blokkeren ten voordele van de uitvoerende kunstenaars, rechten die door de RTBF nooit werden uitbetaald.

De eerste afleveringen van dit verhaal gaan terug tot 1989, met de ondertekening van de overeenkomst tussen de RTBF en de vakbonden. In die overeenkomst wordt voorzien dat van de inkomsten, die de RTBF vergaart voor de distributie van haar programma’s (via de kabel), 6% zou terugvloeien naar de uitvoerende kunstenaars die door de RTBF werden aangeworven.

Niettegenstaande de RTBF de overeenkomst uitvoert in haar contracten met de artiesten, keerde ze hen nooit hun deel van de kabelrechten uit zoals voorzien was in die overeenkomst.

Het akkoord blijft dode letter tot 2014, tot het moment waarop enkele acteurs, met de hulp van hun beheersvennootschap PlayRight, de zaak voor de rechtbank brachten. En daar hebben ze  dus hun gelijk gehaald. Het vonnis kan je hier consulteren.

De rechtbank van eerste aanleg veroordeelde de RTBF reeds tot het blokkeren van een bedrag van 1,3 miljoen euro en belastte een expert met het bepalen van het totale bedrag dat PlayRight, mag vorderen voor de periode tussen 1989 en 2016.

Maar het verhaal is nog niet ten einde want er is nog geen definitief vonnis: de aangeduide expert moet nu binnen de 6 maanden zijn rapport afronden. Pas dan kan de rechter het definitieve bedrag dat de RTBF verschuldigd is bepalen. Wordt vervolgd…

Lees ook het artikel dat verscheen in Le Soir.