30jun

PLAYRIGHT VERDEELT 378.000€ AAN NABURIGE RECHTEN GEÏND IN HET BUITENLAND.

Voor het beheer van de buitenlandse rechten heeft PlayRight bilaterale overeenkomsten gesloten met gelijkaardige beheersvennootschappen in verschillende landen. Op die manier kan PlayRight in die landen de rechten innen.  De lijst van landen waarvoor  PlayRight een overeenkomst heeft,  staat op onze website.

Leden die PlayRight een mandaat gaven om ook buiten België hun rechten te beheren, houden best hun mailbox of brievenbus in de gaten want PlayRight verdeelt momenteel de naburige rechten geïnd in het buitenland.

HUIDIGE INTERNATIONALE VERDELING – De huidige verdeling betreft rechten geïnd in de volgende landen en voor de volgende jaren:

Land Beheersvennootschap MU/AV Referentiejaren
Brazilië ABRAMUS MU 2010
Denemarken FILMEX AV 2011-2013
Duitsland GVL MU 2010-2013
AV 2010-2014
Griekenland ERATO MU 2011-2013
Hongarije EJI MU 2014
Italië NUOVO IMAIE AV 2009-2013
MU 2009-2013
Japan CPRA/GEIDANKYO MU 2013
Letland LAIPA MU 2013
Litouwen AGATA MU 2012-2013
Nederland NORMA MU 2007-2008
MU 2012-2014
SENA MU 1997-2015
Polen SAWP MU 2007-2014
Servië PI MU 2013
Spanje AIE MU 1996-2005
AISGE AV 2006-2014
Verenigd Koninkrijk PPL MU 2008-2014

Leden kunnen via de PlayRight portal in hun online dossier nakijken welke landen zijn opgenomen in hun contract. Meer informatie over de internationale werking van PlayRight vind je in de rubriek “internationaal” op onze website.

De volgende verdeling internationale rechten staat gepland eind dit jaar.

Nog vragen? Neem contact op met je accountmanager of mail naar 

 

22jun

Algmene Vergadering van PlayRight

Jaarrekening, jaarverslag, wijzigingen aan het reglement, vertrek van bestuurders en verkiezing van nieuwe: kleine terugblik op onze Algemene Vergadering die afgelopen maandag 20 juni plaats vond in de Beursschouwburg.

Maandag 20 juni waren de vennoten van PlayRight uitgenodigd op hun Algemene Vergadering en die verliep uitermate vlot. Kort samengevat: de vennoten keurden het jaarverslag en de rekeningen over het jaar 2015 goed, verleenden kwijting aan de bestuurders en de commissaris, namen de voorgestelde aanpassingen aan het Algemeen Reglement inzake de aanvullende vergoeding voor sessiemuzikanten aan.

Heel wat cijfers werden doorgenomen, besproken en toegelicht.  In het bijzonder het totaal van 86 miljoen aan verdeelde rechten sinds de ingebruikname van het nieuwe database- en berekeningssysteem Rider in 2013. Dat cijfer bevat ook de recente verdeling van rechten Muziek voor 17 miljoen, de grootste verdeling die PlayRight in zijn recente geschiedenis deed.

Gitarist Chris Peeters (MU, NL) zag zich opnieuw verkozen voor een mandaat van 4 jaar, Roland De Greef treedt aan als bestuurder aan Franstalige kant (MU). Voor AV (NL) werd Alain Van Goethem als bestuurder verkozen, aan Franstalige kant waren geen kandidaten voor het vrijgekomen mandaat; de Raad van Bestuur kan in dat geval alsnog besluiten om tot coöptatie van een vennoot uit de groep Dramatische Kunst en Dans over te gaan.

PlayRight moest afscheid nemen van de bestuurders Marijn Devalck en Louison Renault maar niet zonder hen van harte te danken voor hun jarenlange inzet voor PlayRight en de zaak van de naburige rechten.

PlayRight + (ons sociaal, cultureel en educatief departement) organiseerde aansluitende op de Algemene Vergadering het debat “Hoe de artistieke belangen behartigingen”, een sofa-gesprek over en met de belangenorganisaties. Het bleek een uitstekend verlengstuk van de Algemene Vergadering te zijn. Heel wat geïnteresseerden waren aanwezigen: de vennoten uiteraard, maar ook gewone leden en betrokkenen uit de brede culturele en artistieke sector. Zoals verwacht modereerde Jan Hautekiet op vakkundige wijze de gesprekken. PlayRight is er van overtuigd dat dit wel eens het begin zou kunnen zijn van toenadering en samenwerking in de toekomst tussen de diverse actoren die in dit land de belangen van artiesten behartigen.

PlayRight houdt er aan om alle aanwezigen van harte te bedanken en hoop hen samen met vele anderen volgend jaar terug te zien.

14jun

Je naburige rechten ook internationaal

Wanneer je opnames in andere landen verspreid worden, zal de beheersvennootschap in dat land naburige rechten innen. Dat doet ze ongeacht of je daar nu lid bent of niet. Maar die rechten worden niet automatisch aan jou doorbetaald. Dat is onder andere de reden waarom PlayRight Internationaal bestaat.

  • Je bent muzikant, lid van PlayRight, en maakt deel uit van verschillende bands. Je speelt gitaar, bas en soms ook drums. De nummers van de bands bij wie je speelt worden uitgezonden op de Belgische radio’s en sinds kort, jullie hebben de wind in de zeilen, ook op de Nederlandse radio’s.
  • Je bent actrice en lid van PlayRight. Je maakte deel uit van een Belgisch-Italiaanse productie. Die film wordt binnenkort uitgezonden op een Belgische zender maar zal ook te zien zijn in Frankrijk en Italië.

Hoe ontvang je jouw rechten wanneer jouw repertoire in het buitenland wordt verspreid?

Je bent lid van PlayRight om je rechten voor het Belgische territorium te ontvangen. Een accountmanager volgt dagelijks jouw dossier op (het online loket, de aangiftes van je repertoire, verdelingsresultaten, paswoord vergeten, …). En kijk, onze gitarist, die succes kent in Nederland, wil ook zijn rechten ontvangen voor de buitenlandse uitzendingen van zijn nummers. De actrice, ook zij, wil haar rechten uit Italië en Frankrijk krijgen waar de film, waarin ze een rol speelt, verspreid werd. Hoe moet dat?

Wanneer je lid wordt, kan je ervoor kiezen om PlayRight een mandaat te geven om ook je rechten uit het buitenland te innen bij de zustermaatschappijen daar en deze aan jou door te storten. Of je kiest ervoor zelf rechtstreeks aan te sluiten bij een of meerdere buitenlandse beheersvennootschappen. Hou er dan wel rekening mee dat elke beheersvennootschap zijn eigen verdelingsregels en eigen databases heeft.

PlayRight Internationaal werkt dagelijks samen met de Italiaanse, Franse en Hollandse zusters en nog met vele anderen: een overzicht van landen waarvoor PlayRight een overeenkomst heeft, vind je op deze wereldkaart of je kan de landenlijst  hier consulteren.  Door de contracten die PlayRight heeft afgesloten met AdamiNormaSena of Nuovoimaie (respectievelijk onze zustervennootschappen in Frankrijk, Nederland en Italië) kunnen we de rechten daar claimen en aan onze leden doorbetalen net zoals de zustervennootschappen de rechten voor het repertoire verspreid in België bij ons kunnen claimen om deze dan naar hun leden door te storten.

Dagelijks wordt er gewerkt deze contracten uit te breiden en er nieuwe af te sluiten. Op die manier worden zoveel mogelijk rechten uit het buitenland verdeeld onder onze leden. PlayRight heeft op dit moment om en bij de 40 bilaterale overeenkomsten en blijft verder werken aan de uitbreiding ervan. Wordt vervolgd…

8jun

Ben je jouw belastingbrief aan het invullen?

Waar vul je jouw naburige rechten in?

Velen onder jullie zijn waarschijnlijk al in de weer met het invullen van de aangifte in de personenbelasting. Papieren aangiften moeten uiterlijk op 30 juni 2016 zijn ingediend. Aangiften via Tax-on-web uiterlijk op 13 juli 2016.

Je auteurs- en naburige rechten worden beschouwd als roerende inkomsten, en dit tot een (bruto) bedrag van maximaal 57.270 € (geïndexeerd bedrag geldig voor inkomstenjaar 2015). Op die inkomsten is na aftrek van forfaitaire kosten (bij gebrek aan bewijs van werkelijke kosten) 15 % roerende voorheffing verschuldigd. Deze wordt rechtstreeks ingehouden door PlayRight en doorgestort naar de Belgische staat.

Wanneer de rechten die je ontving in 2015 het bedrag van 57.270 € overschrijden, kan dat deel geherkwalificeerd worden als beroepsinkomsten, met een ander belastingtarief als gevolg. Contacteer in dat geval je belastingadviseur voor het nodige advies.

Sinds aanslagjaar 2013 moet je wat je ontving aan rechten verplicht vermelden in je belastingaangifte, ook al is er al roerende voorheffing ingehouden. Hierdoor wordt het belastingtarief verhoogd met de gemeentebelasting.

Waar invullen?

Je naburige rechten ontvangen van PlayRight vul je hier in, al dan niet samen met auteurs- of naburige rechten ontvangen uit andere bronnen:

Deel 1 Vak VII ‘Inkomsten van kapitalen en roerende goederen’

Inkomsten uit de cessie of concessie van auteursrechten, naburige rechten en wettelijke en verplichte licenties

Codes Codes
1. Inkomsten (bruto): 1117-47 2117-17
2. Kosten: 1118-46 2118-16
3. Roerende voorheffing: 1119-45 2119-15

PlayRight heeft de fiscale fiches voor al zijn leden beschikbaar gemaakt via hun online dossier in de PlayRight portal.