29aug

Nieuwe samenstelling SARC

Vandaag werd de nieuwe samenstelling van de Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) bekend gemaakt.

De SARC is de strategische adviesraad voor de beleidsdomeinen Cultuur, Jeugd, Sport en Media en kent, naast een algemene raad, per beleidsdomein een afzonderlijke sectorraad. De adviezen en studies die voortkomen uit dit overleg worden bezorgd aan de Vlaamse Regering en aan het Vlaams Parlement.

Binnen de sectorraad Kunsten en Erfgoed werd Danielle Gielen benoemd als lid. Binnen de sectorraad Media werd Jan Hautekiet benoemd. Beide maken deel uit van de Commissie PlayRight+, het adviesorgaan binnen het departement PlayRight+. Onze eigen adviseur binnen PlayRight+, Ioan Kaes, werd voor beide sectorraden opgenomen in de reservepool.

PlayRight is bijzonder verheugd met deze aanstellingen, die ervoor zorgen dat er in de toekomstige adviezen van de SARC zeker rekening zal gehouden worden met de positie van de uitvoerende kunstenaar. We wensen Danielle en Jan dan ook veel succes met hun nieuwe aanstelling.

Meer informatie over de SARC vind je op deze pagina.

23aug

PlayRight vervoegt de Commissie Kunstenaars

Joëlle Dagry, lid van ons Uitvoerend Comité, en Ioan Kaes, adviseur voor PlayRight+, werden zopas aangesteld als plaatsvervangende leden in de Commissie Kunstenaars.

De Commissie Kunstenaars, wat is dat ?

De Commissie Kunstenaars is bevoegd voor het afleveren van het kunstenaarsvisum en het uitreiken van zelfstandigheidsverklaringen aan kunstenaars die artistieke prestaties leveren. De Commissie heeft ook als opdracht om de kunstenaarskaart af te leveren, welke kunstenaars toelaat om gebruik te maken van de kleine vergoedingsregeling. Ten gevolge van de hervorming van het kunstenaarsstatuut in 2014, is de Commissie nu bovendien ook belast met het informeren van kunstenaars over hun rechten en plichten inzake het werknemers- en/of zelfstandigenstatuut.

Het toetreden van PlayRight tot de Commissie Kunstenaars laat ons toe om onze kennis en ervaring te laten bijdragen aan de correcte beoordeling van de toekomstige aanvragen van kunstenaars en dit zowel binnen de Nederlandstalige als Franstalige kamer.

Meer informatie over de procedures bij en de werking van de Commissie Kunstenaars vind je hier.