19dec

PlayRight+ beurs voor acteurs

Als filmmaker, wil je van iedere prent – hoe lang of hoe kort ook – een topwerk maken. Je hebt dan ook terecht de nodige artistieke verwachtingen. Van jezelf en ook van de mensen met wie je samenwerkt, inclusief de acteurs. Je film kan immers staan of vallen met een goede acteerprestatie.

En dat geldt zeker voor een kortfilm. Er is vaak geen budgettaire ruimte om een ruime cast te laten opdraaien. De kortfilm is per definitie ook te kort om veel personages te introduceren. Bij een kortfilm, draagt een acteur bijgevolg een grotere verantwoordelijkheid bij het vertolken van een personage. En dat geldt natuurlijk ook voor de stemacteurs in de vele korte animatiefilms.

Er komt veel bij kijken, hoe kort de film ook is. Het is het resultaat van een proces waarbij ook heel wat administratie komt kijken. Hoe verzamel je een budget ? Hoe kan je dat budget op een correcte manier besteden?

Daarom biedt PlayRight+ een ondersteuning aan onafhankelijke filmmakers die een correcte verloning van acteurs deel willen laten uitmaken van hun kortfilmproject. Dit door het toekennen van een Acteursbeurs.

Als filmmaker heb je toegang tot deze ondersteuning indien:

 • Je beroep doet op een acteur op basis van een arbeidsovereenkomst of een factuur opgesteld door een zelfstandig acteur en je hierbij de loonbarema’s van PC 227 respecteert.
 • Je bij PlayRight+ tijdig een volledige aanvraag indient.

Hoe dien ik mijn aanvraag in?

 • Een motivatiebrief waarin je het kortfilmproject uiteenzet en hier aan toevoegt:
  • een kopie van het scenario
  • een beknopt overzicht van het budget voor de kortfilm
  • een kopie van het contract aangeboden aan de acteur (of stemacteur igv animatie)
  • het cv van de acteur waar je de beurs voor aanvraagt
  • een overzicht van de volledige casting.
  • stuur deze documenten naar het volgende e-mailadres:

Wanneer dien ik mijn aanvraag in?

 • Je kan je aanvraag indienen voor 31 maart of 30 september.
 • Je aanvraag zal binnen de 60 dagen worden behandeld.

Waaruit bestaat de ondersteuning?

 • Bij een positieve beoordeling van jouw aanvraag, ondersteunt PlayRight+ jouw filmproject ten belope van 50% van de vergoeding van een acteur.
 • Er kan slechts 1 beurs per filmproject worden toegekend.
 • Je kan slechts 1 maal een acteursbeurs aanvragen.
 • Enkel fictieprojecten komen in aanmerkingen (geen documentaires).

Meer weten:  Wat is PlayRight+

 

14dec

De ploeg van PlayRight wenst je mooie feestdagen

De hele ploeg van PlayRight wenst je mooie feestdagen. Noteer alvast ook maandag 22 januari 2018 in je agenda, want dan organiseert PlayRight zijn nieuwjaarsdrink (we sturen jullie nog een save the date in januari).

Onze bureaus zijn gesloten van vrijdag 22 december tot en met maandag 1 januari 2018.

14dec

PlayRight verdeelt €2.9 miljoen aan naburige rechten voor audiovisueel werk (2010 & 2013)

PlayRight verdeelde € 2.9 miljoen aan naburige rechten, voor audiovisueel werk (2010 & 2013) dat verspreid werd in België. Wat de opnames die verspreid werden in 2010 betreft, gaat het om een afsluitende verdeling. Voor opnames verspreid in 2013 deden we een eerste verdeling.

Audiovisueel 2010 – Hou er rekening mee dat dit een afsluitende verdeling is van de rechten voor dit referentiejaar. Ze is dus definitief. Als (vertegenwoordiger van een) uitvoerend kunstenaar heb je nog tot zes maanden na de betaling de tijd om ons uw klachten over deze verdeling door te geven. In 2014 was er reeds een eerste verdeling en uitbetaling voor de rechten voor dit referentiejaar.Je rechten werden berekend op basis van het repertoire dat je aangaf voor 31 december 2016. Deze datum was de deadline om audiovisuele opnames aan te geven voor deze periode.

Audiovisueel 2013: Deze verdeling werd berekend op basis van de aangegeven repertoires in onze databank. Als je nog opnames wil aangeven voor deze periode, heb je nog tijd tot 31/12/2019.

 

Waar komen mijn naburige rechten voor een audiovisuele verdeling vandaan?

In tegenstelling tot wat gangbaar is voor muziek, liggen maar twee vergoedingen aan de basis van je rechten als acteur en/of muzikant in audiovisuele werken:

Ook al stelt PlayRight alles in het werk om meer naburige rechten voor audiovisuele werken te genereren (onder de vorm van kabelrechten, of ook een billijke vergoeding voor audiovisueel werk), zijn er in België veel minder vergoedingen voorzien voor audiovisuele werken dan voor muzikale werken. De twee verdelingen die PlayRight net uitvoerde komen dus van vergoedingen voor privékopie en leenrecht, voorbehouden voor uitvoerende kunstenaars die meewerkten aan audiovisuele opnames. Dit leverde € 2.5 miljoen voor de afsluiting van de rechten voor 2010 en € 383.000 voor de eerste verdeling van de rechten voor 2013.

Welke artistieke prestaties leveren rechten op voor een audiovisuele verdeling?

Zodra een uitvoerende kunstenaar een artistieke prestatie levert voor een audiovisueel werk, kan deze prestatie rechten genereren. Hiertoe behoren bijvoorbeeld ook dubbing en/of post-synchronisatie, of muzikale prestaties die deel uitmaken van een audiovisuele opname. Voor elke verdeling baseert PlayRight zich op de aangifte van het repertoire, elke kunstenaar moet zijn repertoire dus aangeven. Daarna linken we het aangegeven repertoire aan de speellijsten van televisiekanalen die zich tot een Belgisch publiek richten. Hou er rekening mee dat de gegevens die we binnenkrijgen (speellijsten van elke televisiezender) vaak onvolledig zijn. Je Account Manager moet zelf op zoek naar cruciale informatie, voor de aangiftes in overeenstemming gebracht kunnen worden met de speellijsten die we binnenkrijgen.

Hoe worden deze rechten verdeeld?

Aan elk audiovisueel werk wordt een bedrag aan rechten toegekend, in functie van de lengte en de kijkcijfers. Het globale bedrag dat toegekend is aan het werk, wordt vervolgens verdeeld onder de uitvoerende kunstenaars, op basis van de rol die ze speelden in deze opname (A: hoofdrol, B: bijrol, C: kleine rol).

Voor de finale verdeling van 2010, werd enkel rekening gehouden met televisiezenders waarvan de kijkcijfers hoger liggen dan 2.5%: 2BE, EEN, CANVAS/KETNET, CLUB RTL, La Une, La Deux, RTL TVI, VT4 en VTM.

Voor de eerste verdeling van 2013 werd een lijst bepaald door de Raad van Bestuur van de in overweging te nemen televisiezenders en het minimum aantal kijkers vereist voor een audiovisueel programma om in rekening te worden genomen. Deze lijst en dit minimum kunnen jaarlijks worden aangepast; ze worden gepubliceerd op de website van de vennootschap. Aan elk audiovisueel programma met een of meerdere artistieke prestaties kent PlayRight een gewicht toe, gebaseerd op de kijkcijfers en de duur van het werk. Het gewicht van elk geïdentificeerd audiovisueel werk zal bepalen hoeveel rechten uiteindelijk verdeeld kunnen worden onder de kunstenaars die meewerkten aan de opname.

Op basis van die parameters hebben we een eerste verdeling uitgevoerd voor programma’s van de volgende zenders: 2BE,Canvas, Club Rtl, EEN ; Ketnet, La deux, La une, Plug Rtl, RTL TVI, VIER, VIJF, Vitaya en VTM.

Omdat nog niet iedereen bij een eerste verdeling zijn aangiftes heeft gedaan, maakt PlayRight voor elk werk een virtuele casting. Dit laat toe om de rechten voor kunstenaars die hun aangifte misschien nog niet deden tijdelijk te bevriezen.

Heb je nog vragen met betrekking tot deze twee verdelingen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je Account Manager (hun gegevens staan in het linkerluik van je webportal, eens je ingelogd bent).

Dit was de laatste verdeling van het jaar 2017.

7dec

Kris, artiesten werken ook

De voorbije maanden heeft minister van Economie Kris Peeters een aantal nefaste en retroactieve plannen voorgesteld rond naburige rechten. Voor Belgische acteurs en muzikanten staat heel wat op het spel en het verlies aan rechten komt neer op meerdere tientallen miljoenen euro’s per jaar.

De organisaties die de artiesten vertegenwoordigen en uw beheersvennootschap hebben besloten om een campagne te voeren die uitlegt wat er allemaal op het spel staat en daarbij willen we het woord geven aan zij die in de eerste plaats getroffen worden: de acteurs en de muzikanten.

Daarom hebben we een website gewijd aan dit thema die jij, als uitvoerend kunstenaar, kan bekijken en makkelijk op jouw beurt kan delen onder je collega-muzikanten en -acteurs.

We houden je zeker op de hoogte van de verdere verwikkelingen met betrekking tot deze campagne, die hopelijk positief zal uitdraaien voor uitvoerende kunstenaars. We zijn er voor jullie om bijkomende inlichtingen te verschaffen.

De Acteursgilde, FACIR, GALM, Union des Artistes en PlayRight