Noodfonds voor uitvoerende kunstenaars

In het kader van de sociale acties van PlayRight+, creëerde PlayRight een systeem van bijstand voor het inkomensverlies van haar leden ten gevolge van de gezondheidscrisis. Het noodfonds werd opgericht in maart 2020 en is voorbehouden voor artiesten die lid zijn van PlayRight.

In september 2021 heeft de Raad van Bestuur besloten om het PlayRight+ noodfonds na 18 maanden activiteit op te schorten. In november 2021, na de reactivering van de maatregelen, werd het fonds echter opnieuw gelanceerd.

Je kan steun aanvragen voor alle activiteiten die in januari zijn of zullen worden geannuleerd. De deadline is 13 februari 2022.

Voor wie? Elke uitvoerend kunstenaar die:

 • Aangesloten is (of een lidmaatschapsaanvraag ingediend heeft) bij PlayRight voor 20 november 2021
 • Deelgenomen heeft aan ten minste drie gecommercialiseerde opnames die volgens de Belgische wet naburige rechten genereren, deze opnames dienen aangegeven of meegedeeld te zijn vooraleer de steunaanvraag ingediend werd
 • In een maand waarvoor een steun gevraagd wordt (binnen de betrokken periode), door de Covid 19-crisis slachtoffer geworden is van annulatie in Belgïe van: opnamedagen (die volgens de wet naburige rechten genereren), concerten, theater, dans of circusvoorstellingen.

Wie niet? Elke uitvoerende kunstenaar die voor een betrokken maand waarop de aanvraag van toepassing is

 • bij een werkgever verbonden is met een arbeidsovereenkomst die minstens de volledige periode van de betrokken maand behelst, met inbegrip van ambtenaren, enz.
 • kan rekenen op een door een Belgische overheid voorziene vervangingsinkomst, bvb. pensioen, volledige werkloosheidsuitkering of overbruggingsrecht voor zelfstandigen, die voor een

  -samenwonende met gezinslast meer bedraagt dan 1.342,12 euro bruto per maand
  -alleenwonende, met of zonder gezinlast, meer bedraagt dan 1.099,54 euro bruto per maand
  -samenwonende zonder gezinslast meer bedraagt dan 1.062,36 euro per maand
sluiten

Inloggen Lid worden