PlayRight+ Projectoproep

PlayRight+ voorziet in financiële hulp aan de sector door het toekennen van ondersteuning aan organisaties en projecten die de positie van de uitvoerende kunstenaar vooropstellen. Wij roepen dergelijke organisaties en projecten op om hun aanvraag tot ondersteuning in te dienen. We werken met twee deadlines per jaar voor aanvragen: de eerste is 31 maart, de tweede 30 september.

De beurs die wordt verleend door PlayRight+ steunt op de volgende voorwaarden:

  • De belangen van de artiesten worden verdedigd om hun sociaal-economische en culturele positie te verbeteren;
  • Educatie en informatie over de rechten van artiesten en de praktijken van hun beroep wordt verschaft;
  • Ondersteuning van belangengroepen;
  • De promotie,
  • De internationalisering van de carrière van artiesten,
  • De overdracht, documentatie en archivering van ons cultureel erfgoed.

Hoe werkt het?

PlayRight+ wil graag projecten ondersteunen die het belang van artiesten vooropstellen. Naast het ondersteunen van onafhankelijke projecten kan het departement ook partnerships aangaan met organisaties die er de juiste ethiek ten opzichte van uitvoerende kunstenaars op nahouden.

Wil je een aanvraag indienen voor een ondersteuning door PlayRight+ van je project, de werking van je organisatie of voor het uitreiken van een prijs? Dan dien:

Er zijn twee deadlines voor deze steunaanvragen: 31 maart en 30 september. Kort na deze data worden de aanvraagdossiers behandeld door de Commissie PR+.

Maar je hoeft het aanvraagtraject niet alleen te doen. PlayRight+ staat klaar om geïnteresseerden te helpen met de voorbereiding van hun dossier, waarbij de kwaliteit en de meerwaarde van het project worden vooropgesteld en er wordt uitgelegd hoe het dossier zal behandeld worden.

Projecten en organisaties ondersteund door PlayRight+:

 

sluiten

Log in Lid worden