Verwerking van persoonlijke gegevens van gebruikers en bezoekers

Verwerking van de persoonlijke gegevens gebeurt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De persoonlijke gegevens meegedeeld aan PlayRight worden door haar niet aan derden overgemaakt, overgedragen of verhuurd.

Indien u de gegevens die over u zijn opgeslagen wenst te raadplegen, gelieve dan een schriftelijke aanvraag te richten aan PlayRight, Belgicalaan 14, 1080 Brussel of per e-mail naar info@playright.be. Wij garanderen u hierbij dat elke onjuiste informatie zal worden verbeterd/geschrapt binnen de kortste termijnen, vanaf ontvangst van uw schriftelijk verzoek.

sluiten

Inloggen Lid worden