Lid worden van PlayRight

Om aanspraak te maken op je naburige rechten moet je lid worden van PlayRight (of een beheersvennootschap in een ander land die je rechten internationaal kan innen).

Aansluiten bij PlayRight is gratis. Je moet enkel aan twee vereisten beantwoorden:

  • Ben ik een “uitvoerende kunstenaar”?
  • Wordt mijn artistieke prestatie opgenomen?

De omschrijving “opname” mag je ruim interpreteren. We spreken over een opname zodra de prestatie op welke manier ook wordt geregistreerd. Die registratie zorgt ervoor dat de prestatie nadien gekopieerd en verspreid kan worden.

Bijvoorbeeld: een akoestische sessie wordt tijdens een radioprogramma meestal opgenomen, zodat die live-versie achteraf nog kan worden gespeeld.

Goed om te weten:

  • Zowel meerderjarige als minderjarige artiesten kunnen zich aansluiten. Minderjarigen moeten wel aangeven wie hun ouder of wettelijke voogd is, en een bankrekening doorgeven die geblokkeerd wordt tot de artiest meerderjarig is (conform de Belgische wet),
  • Op het moment van aansluiting kan de artiest, indien gewenst, een vertegenwoordiger aanduiden die zal zorgen voor het aangeven van de prestaties en die zijn of haar dossier zal beheren,
  • Kan je bovendien als vennoot een actieve rol spelen bij de besluitvorming binnen PlayRight.

Erfgenamen van artiesten

Erfgenamen van artiesten kunnen zich ook aansluiten bij PlayRight, zelfs wanneer de artiest nog geen lid was van PlayRight. Was hij of zij wel lid, dan neem je als erfgenaam het type lidmaatschap (gewoon lid of vennoot) over van de overledene.

De aansluiting als erfgenaam biedt je de mogelijkheid om:

  • rechten te ontvangen die voortkomen uit het repertoire van de overleden artiest,
  • opnames die nog niet werden aangegeven aan dit repertoire toe te voegen.

Wanneer de overledene vennoot was van PlayRight en er meerdere erfgenamen zijn, dienen deze een gevolmachtigde aan te wijzen die alle erfgenamen kan vertegenwoordigen.

Om de aansluiting als erfgenaam te bewerkstelligen, voeg je bij het aansluitingsformulier een kopie van de overlijdensakte van de artiest en een kopie van de notariële akte die jou als erfgenaam aanduidt.

sluiten

Inloggen Lid worden