De politieke steun van PlayRight

PlayRight verricht deskundig werk en volgt de juridische en politieke ontwikkelingen op het gebied van auteursrechten en naburige rechten op nationaal en internationaal niveau.

PlayRight volgt ook alle juridische ontwikkelingen op het gebied van de rechten van artiesten (fiscaliteit, sociale zekerheid, uitkeringen, etc.) op de voet. Onze expertise op dit vlak stellen wij ter beschikking aan de verschillende instellingen en belangenorganisaties in de sector.

De Belgische wetgeving ondergaat sinds 2014 ingrijpende veranderingen voor alle rechthebbenden.

In combinatie met duurzame partnerships met organisaties in de sector maakt deze politieke waakzaamheid het mogelijk om dagelijks te werken aan innovatieve oplossingen om een eerlijke vergoeding te garanderen voor het gebruik en de verspreiding van het repertoire van uitvoerende artiesten.

Zo zijn wij een aanwezige partij binnen veel overlegorganen en leggen we onze eisen rechtstreeks op aan de polieke wereld.

Acties op nationaal niveau

Sinds 17 april 2014 heeft België een nieuwe wetgeving inzake auteursrechten en naburige rechten: alle geldende wetten werden toen gebundeld in wat Boek XI wordt genoemd. PlayRight volgt nauwkeurig de evolutie op van alle wetgevingen die van toepassing zijn op de uitvoerende kunstenaars (bv. de hervorming van het kunstenaarsstatuut) en meer bepaald de wetgeving inzake aspecten die verband houden met naburige rechten (bv. wijzigingen in de belastingheffing op naburige rechten, de omzetting van de Europese richtlijnen inzake deze materie,…)

Sinds 2019 richt PlayRight zich in het bijzonder op de omzetting van de Copyright Directive in Belgisch recht. Die richtlijn verplicht de staten om een billijke vergoeding te garanderen voor de uitvoerende artiesten, zelfs voor exploitaties die plaatsvinden op streaming en sharing platforms.

Naast acties ter vertegenwoordiging van de artiesten en nauwe contacten met de politieke wereld (op alle machtniveaus), investeert PlayRight in mediacampagnes waar nodig (bv. de campagne “Artiesten werken ook” in 2017).

Bovendien positioneert PlayRight zich vooraf aan elke federale verkiezing door een memorandum op te stellen met daarin onze analyse van de situatie van de uitvoerende artiesten en door oplossingen op politiek niveau voor te stellen om onze uitvoerende artiesten een beter statuut te kunnen garanderen.

Dit zijn de laatste memorandums:

Acties op internationaal niveau

PlayRight werkt ook nauw samen met AEPO ARTIS waarvan PlayRight volwaardig lid is.

AEPO-ARTIS is de Europese Vereniging van Uitvoerende Artiesten, bestaande uit Europese collectieve beheersvennootschappen. Haar doel? De rechten van de uitvoerende kunstenaars verdedigen in het kader van de modernisering van de auteursrechten en de naburige rechten die momenteel van kracht zijn.

AEPO ARTIS wil dat de uitvoerende artiesten automatisch recht hebben op een aanvullende vergoeding voor het gebruik van hun artistieke prestaties door middel van video- en muziek-on-demanddiensten.

Hoe? Door het invoeren van een recht op een billijke vergoeding voor de explotatie via online platforms – een principe dat al bestaat voor offline exploitatie.

De collectieve beheersvennootschappen, die gespecialiseerd zijn in de verwerking van grote hoeveelheden gegevens, zijn in dit geval het meest geschikt om de gebruikersinformatie uit online exploitatie te verwerken. Als zodanig zijn ze echte potentiële partners om taken uit te voeren betreffende de berekening en de individuele verdeling van de rechten van artiesten.

Zo leidden een intensieve lobby op Europees niveau en verschillende acties die gezamenlijk werden uitgevoerd in 2019 tot de “Copyright Directive”, waarbij PlayRight actief toezicht houdt op de vertaling van die richtlijn naar Belgisch recht.

sluiten

Inloggen Lid worden