Collectief beheer

terug naar lexicon

Collectief beheer staat voor het beheer van auteursrechten en/of naburige rechten door een beheersorganisatie.

Kenmerkend voor het collectief beheer is dat gebruikers en rechthebbenden niet langer individueel onderhandelen over de prijs die moet betaald worden voor een bepaald gebruik, maar dat tarieven worden gehanteerd. Tarieven zijn gelijk voor iedereen en geven gebruikers een gelijke toegang tot het gebruik van het repertoire van een groot collectief van rechthebbenden.

sluiten

Inloggen Lid worden