Naburige rechten

terug naar lexicon

De naburige rechten zijn de rechten toegekend aan uitvoerende kunstenaars, producenten en omroeporganisaties voor hun inbreng op het vlak van resp. de uitvoering, de vastlegging en de uitzending van werken.

Elk van deze partijen beschikt terzake over specifieke vermogensrechten die aanleunen tegen het auteursrecht. Het betreft hier voornamelijk het reproductierecht en het publieke mededlingsrecht (daarin inbegrepen het zogenaamde “recht op beschikbaarstelling voor het publiek”). Uitvoerende kunstenaars genieten daarenboven ook van bepaalde morele rechten.

Naburige rechten zijn beperkt in de tijd. Voor muziekuitvoeringen en opnames geldt een termijn van 70 jaar. Audiovisuele opnames worden 50 jaar beschermd.

sluiten

Inloggen Lid worden