Acteurs: begrijp naburige rechten

Het naburig recht ontstaat wanneer een artiest (muzikant, acteur, danser, variété- of circusartiest) meewerkt aan de uitvoering van een werk. Wanneer de opname van die uitvoering verspreid, uitgezonden of gekopieerd wordt, heeft die artiest recht op een vergoeding. Het naburige recht van de artiest ontstaat dus op het moment van de uitvoering.

Deze vergoedingen dienen als compensatie voor het feit dat muzikaal en audiovisueel werk na de opname waaraan je hebt meegewerkt als uitvoerende kunstenaar, geëxploiteerd kan worden zonder je toestemming.

In België liggen twee vergoedingen aan de basis van je naburige rechten als acteur:

  1. Privé-kopie,
  2. Leenrecht.

1- Privé-kopie

De wet staat toe dat muziek en films gekopieerd worden op apparaten en dragers zoals cd’s, tablets, USB-sticks,… zonder voorafgaande toestemming van de auteurs, uitvoerende kunstenaars en producenten, op voorwaarde dat ze alleen gebruikt worden voor privédoeleinden.

Als tegenprestatie genieten de rechthebbenden van een vergoeding, de “vergoeding voor prive-kopie”.  Deze vergoeding wordt afgehouden bij de aankoop van apparaten en dragers  (die vastgelegd zijn in een koninklijk besluit). De vergoeding wordt geïnd door Auvibel en dan in drie gedeeld voor de collectieve beheersmaatschappijen die de rechten vertegenwoordigen van:

  • Uitvoerende kunstenaars (PlayRight),
  • Producenten,
  • Auteurs.

2- De vergoeding voor het Leenrecht

De uitvoerende kunstenaars genieten ook van een vergoeding voor het leenrecht.

Deze vergoeding is gebaseerd op hetzelfde principe als dat van de privékopie:  bibliotheken lenen nu eenmaal werken uit, daarom storten ze een vergoeding voor rechthebbenden van opnames waaraan zij hebben meegewerkt. Daarna worden die rechten verdeeld onder de  aangesloten uitvoerende kunstenaars, voor één of meerdere referentiejaren.

Het aandeel van de vergoeding voor het leenrecht voor geluidsopnames en audiovisuele werken wordt momenteel geschat op 16,5%. Auvibel is het bedrijf dat als opdracht heeft om dat stuk te verdelen van de vergoedingen die ingezameld worden door Reprobel. Auvibel verdeelt telkens een derde onder:

  • de uitvoerende kunstenaars,
  • de auteurs,
  • de producenten.

Dit zijn de twee vergoedingen die PlayRight op dit moment jaarlijks int, beheert en verdeelt onder de aangesloten acteurs. Tegelijk probeert PlayRight het bereik van deze vergoedingen te verbreden. We zetten ons bijvoorbeeld in voor een vergoeding van uitvoerende kunstenaars voor de onlineverspreiding van hun werk. Meer informatie op https://www.fair-internet.eu/

sluiten

Inloggen Lid worden