Wonen in het buitenland: belastingen

▶ Een terugbetaling aanvragen van roerende voorheffing bij de Belgische belastingsdienst met het formulier 276R

PlayRight is wettelijk verplicht roerende voorheffing in te houden op de rechten die zij uitbetaalt. Die roerende voorheffing, een belasting, wordt doorgestort aan de Belgische staat. Maar wanneer je in een ander land dan België belastingen betaalt, bestaat de kans dat je rechten opnieuw belast worden wanneer je ze daar moet aangeven op je belastingaangifte.

Wanneer dit het geval is, kan je aan de Belgische staat een volledige of gedeeltelijke terugbetaling vragen voor de betaalde roerende voorheffing met het formulier 276R. Binnen de EU, maar ook daarbuiten, bestaan namelijk overeenkomsten waarin landen vastleggen op welke inkomsten zij belasting mogen heffen en op welke niet. Alle EU-landen, maar ook heel wat niet-EU-landen, hebben zo’n verdrag met België. De teksten van die verdragen vind je op de website van de FOD Financiën.

Wat moet je doen?

Een terugbetaling aanvragen kan door na elke betaling van PlayRight een formulier 276R in te dienen bij de Belgische belastingsdiensten, of door op het einde van het jaar één formulier in te dienen voor alle betalingen waarvoor je een terugbetaling wil aanvragen. Het ingevulde formulier 276R maak je dus over aan de Belgische belastingdiensten (niet aan PlayRight). Zij zorgen voor de terugbetaling.

Je hebt 5 jaar de tijd om deze terugbetalingsaanvraag in te dienen. Deze termijn loopt vanaf 1 januari na het jaar waarin je de betaling ontving.

  • Stap 1: Download hier het formulier 276R.
  • Stap 2: Vul het land in waar jij belastingen betaalt.
  • Stap 3: Vul de contactgegevens en het ondernemingsnummer BE0440 736 227 van PlayRight in.
  • Stap 4: Vul de munteenheid, je eigen contact- en bankgegevens in.
  • Stap 5: Vul de gegevens m.b.t. de ontvangen rechten in.
  • Stap 6: Ga met het formulier naar je lokale belastingkantoor (dus niet het gemeentehuis of een andere dienst). De ambtenaar zal het formulier vervolledigen, afstempelen en handtekenen.
  • Stap 7: Wanneer het formulier is ingevuld, afgestempeld en ondertekend, neem je een kopie voor jezelf.
  • Stap 8: Stuur het originele formulier (best aangetekend) naar: Controle Brussel Buitenland – FINTO – Kruidtuinlaan 50, bus 3424 – 1000 Brussel
Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden