Financiële steun aan projecten & organisaties: De Commissie PlayRight

ONS NIEUWE PLATFORM VOOR AANVRAGEN IS ONLINE EN BESCHIKBAAR VIA DEZE LINK: PLAYRIGHT PLATFORM KUNT U NU STEUN AANVRAGEN.

PlayRight biedt financiële ondersteuning aan projecten (jaarlijks) en/of organisaties (om de 2 jaar) die de positie van de uitvoerende artiest extra behartigen, of een grote meerwaarde bieden voor de artistieke gemeenschap.

Deze voorwaarde is een essentieel criterium voor de toekenning van financiële steun.

PlayRight ondersteunt geen projecten van puur individuele aard, maar wel die betrekking hebben op:

  • De verdediging van de belangen van de artiesten om hun sociaaleconomische en culturele positie in de samenleving te verbeteren;
  • Educatie en informatie over de rechten van artiesten en de praktijken van hun beroep;
  • Ondersteuning van belangengroepen;
  • De promotie van de carrière van artiesten;
  • De internationalisering van de carrière van artiesten;
  • De overdracht, documentatie en archivering van ons cultureel erfgoed.

Naast de ondersteuning van specifieke en eenmalige projecten die aan een van deze doelstellingen voldoen, kan het departement Culturele Zaken van PlayRight ook gedurende een periode van 2 jaar (met eventuele verlenging) financiële steun bieden aan en samenwerken met organisaties die een een positieve bijdrage leveren en een gunstige ethiek uitdragen ten opzichte van de uitvoerende artiesten.

Daarom moedigen we dus de initiatiefnemers van projecten en organisaties aan om een verzoek tot steun in te dienen!

Hoe werkt het?

Zet jij je in voor het verbeteren van de positie van de uitvoerende artiest, of breng je iets waardevols bij aan de artistieke gemeenschap? Wil je een aanvraag tot steun indienen voor jouw project of organisatie? In dat geval:

Er zijn verschillende deadlines voor het indienen van de officiële aanvraagformulieren: 

  • Voor projecten organiseren we jaarlijks 2 sessies: in maart (deadline: 31 maart) en in september (deadline: 30 september);
  • Voor organisaties organiseren we om de 2 jaar een sessie. De volgende deadline is 30 september 2025. Voor die datum kan je steun aanvragen voor de periode 2026-2027.

Het indienen van een steunaanvraag kan soms wat ingewikkeld lijken. Maar maak je geen zorgen! De afdeling Culturele Zaken van PlayRight is er om de geïnteresseerden te helpen bij de voorbereiding van hun dossier en het benadrukken van hun kwaliteiten en toegevoegde waarde.

Zodra de officiële aanvraagformulieren allemaal binnen zijn en worden afgesloten, worden deze geanalyseerd door de PlayRight Commissie, ons beslissingsorgaan dat bestaat uit experts uit de kunstensector. Daarna laten we je zo snel mogelijk weten wat de beslissing is over jouw dossier.

Laten we samen de positie van de uitvoerende artiest in onze samenleving verbeteren!

sluiten

Inloggen Lid worden