En wat met de belastingen?

In België zijn de naburige rechten van de uitvoerende kunstenaars onderworpen aan een roerende voorheffing. PlayRight is wettelijk verplicht een roerende voorheffing van 15% (minus forfaitaire kosten) in te houden op de rechten die zij uitbetaalt. Die roerende voorheffing, een belasting, wordt door PlayRight doorgestort aan de Belgische staat. Hierbij moet worden vermeld voor welke artiest deze werd berekend. Daarom worden ook de fiscale fiches op naam van de uitvoerende kunstenaar opgemaakt. Naburige rechten zijn immers aan de persoon van de rechthebbende verbonden.

Huidige plafond

Het bruto plafond van de naburige rechten wordt jaarlijks geïndexeerd en voor de inkomsten van 2022 ligt het maximumbedrag op €64.070. Wanneer de naburige rechten die u ontving in 2022 het plafond van €64.070 overschrijden, dan zijn de beheersvennootschappen genoodzaakt een roerende voorheffing van 30% in te houden. Overschrijden jouw rechten het bedrag van €64.070 dan raden wij je aan een fiscalist te raadplegen die je het nodige advies kan geven rekening houdend met alle elementen in jouw persoonlijke dossier.

Een dalende aftrek van forfaitaire kosten wordt toegepast per inkomstenschijf: max. €12.510

  • 50% op de eerste schijf van bruto-inkomsten tussen €0 en €17.090 (inkomsten 2022, belastingaangifte 2023),
  • 25% op de tweede schijf van bruto-inkomsten tussen €17.091 en €34.170 (inkomsten 2022, belastingaangifte 2023),
  • Geen aftrek van forfaitaire kosten boven de €34.170 (inkomsten 2022, belastingaangifte 2023).

PlayRight stelde enkele beknopte richtlijnen op om u te helpen met de aangifte van uw rechten. Consulteer het document door op de volgende afbeelding te klikken:

sluiten

Inloggen Lid worden