De Algemene Vergadering

De Algemene Vergadering is het hoogste beslissingsorgaan binnen PlayRight. Het is de bijeenkomst van de vennoten en wordt in beginsel één keer per jaar samengeroepen op de derde maandag van juni.

©Margauxnieto

Tijdens deze jaarlijkse samenkomst verkiezen devennoten nieuwe leden voor de Raad van Bestuur en stemmen ze over voorstellentot wijzigingen aan de Statuten en het Algemeen Reglement.

Daarnaast wordt op de Algemene Vergadering de jaarrekening besproken en goedgekeurd.

sluiten

Inloggen Lid worden