Algemene Vergadering 2019 in het kort

18 juni 2019

Voorbije maandag 17 juni namen de artiesten die vennoot zijn van PlayRight deel aan onze Algemene Vergadering. Een terugblik op dit evenement.

Zoals elk jaar nodigde PlayRight al haar artiesten-vennoten uit voor de Algemene Vergadering van de beheersvennootschap. Verschillende punten werden ter stemming voorgelegd aan de aanwezige vennoten of een vertegenwoordiger die een volmacht had gekregen. Aan het einde van het evenement werden vier nieuwe bestuurders verkozen door de vergadering, na de voorafgaande benoeming door de Colleges Muziek en Dramatische Kunst en Dans. Na de Algemene Vergadering vond dit jaar een debat plaats over de rechten van artiesten, dat werd bijgewoond door een groot aantal muzikanten, acteurs en vertegenwoordigers van de sector.

Om verder te gaan:

   Johan Van Assche, Paul Poelmans,  Julie Basecqz  en  Christian Martin
Johan Van Assche, Paul Poelmans, Julie Basecqz en Christian Martin

Jullie nieuwe bestuurders

Vier van de zestien bestaande mandaten in de PlayRight Raad van Bestuur moesten worden ingevuld. Binnen de afdeling muziek werd Paul Poelmans verkozen voor de Nederlandstalige kant en Christian Martin langs de Franstalige kant, beiden voor een mandaat van vier jaar. Daarnaast werden ook de Nederlandstalige acteur Johan Van Assche en de Franstalige actrice Julie Basecqz opgenomen in de Raad van Bestuur, ook voor een termijn van vier jaar.

Focus op de artiest

In het verlengde van deze Algemene Vergadering, organiseerde PlayRight een debat over de rechten van artiesten waarvoor al onze aangesloten artiesten werden uitgenodigd. De opkomst was groot, en het werd een vruchtbaar debat tussen de sprekers van de twee panels enerzijds en de aanwezige artiesten anderzijds.

Het evenement werd afgesloten met de intussen traditionele drink. PlayRight wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor hun aanwezigheid en we hopen u volgend jaar terug te zien (15 juni 2020).

sluiten

Inloggen Lid worden