Algemene Vergadering PlayRight 2019

17 juni 2019 - 14:00

Iedere derde maandag van de juni, nodigt PlayRight alle geassocieerde artiesten uit voor de Algemene Vergadering. Wenst u de volgende Algemene Vergadering van PlayRight bij te wonen? Het evenement biedt u de gelegenheid om:

  • Uw mening te geven over voorgestelde wijzigingen aan de Statuten en het Algemeen Reglement;
  • Deel te nemen aan het proces voor de nominatie van de bestuurders van de groep waar u deel van uitmaakt (Muziek of Dramatische Kunst en Dans, in functie van uw artistieke hoofdactiveit);
  • Uw kandidatuur in te dienen om bestuurder te worden.

Opgelet: Als u uw maatschappelijk aandeel niet voor 16 maart 2019 heeft betaald, kunt u niet deelnemen aan de volgende Algemene Vergadering.

sluiten

Log in Lid worden