Algemeen reglement

terug naar lexicon

Het Algemeen Reglement bevat de algemeen geldende regels over de werking van PlayRight met betrekking tot de aansluitingsvoorwaarden, het aangeven van repertoire, de inning en verdeling van rechten, het beheer van de rechten in tussentijd, alsook de betalingsvoorwaarden.

Het Algemeen Reglement werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering en kan enkel na goedkeuring door deze Algemene Vergadering worden aangepast.

sluiten

Inloggen Lid worden