Verdeling

terug naar lexicon

De verdeling is het proces waarbij de geïnde rechten van een bepaald referentiejaar worden verdeeld. Aan iedere opname wordt hierbij een waarde toegekend en voor iedere deelnemende uitvoerende kunstenaar wordt aan diens rol een waarde toegekend.

Naargelang de categorie van rechten die moet verdeeld worden, zijn er verschillende verdelingsregels die bepalen hoe de waarde van de rol moet berekend worden.
Het verdelingsjaar is het jaar waarin de verdeling van rechten voor een bepaald referentiejaar plaatsvindt.

Gelet op de wijze van verdelen bij PlayRight – met eerste en afsluitende verdelingen – kent een referentiejaar meerdere verdelingsjaren.

sluiten

Inloggen Lid worden