Uitvoerende kunstenaar

terug naar lexicon

Een uitvoerende kunstenaar is een juridisch begrip dat duidt op een kunstenaar die een artistieke prestatie levert die erop gericht is uitvoering te geven aan een onderliggend, voor auteursrechtelijke bescherming vatbaar werk, opdat het aan een publiek kan worden meegedeeld.

Prestaties van uitvoerende kunstenaars worden beschermd door naburige rechten.

Onder uitvoerende kunstenaar worden aldus begrepen de acteurs, zangers, muzikanten, dansers, variété- en circusartiesten en andere personen die werken van letterkunde of kunst acteren, zingen, reciteren, declameren, spelen of anderszins uitvoeren.

Het begrip (en de bijhorende bescherming door naburige rechten) is beperkt tot artistieke prestaties. Technische prestaties, sportieve prestaties en prestaties gericht op het doorgeven van informatie vallen buiten de toepassing van het begrip en worden van de bescherming door naburige rechten uitgesloten. Ook aanvullende kunstenaars (figuranten of producers) worden niet als uitvoerende kunstenaar beschouwd.

sluiten

Inloggen Lid worden