Werkingskosten van PlayRight & inhoudingen voor PlayRight+

Wat zijn dit ?

Het gaat om de kosten en inhoudingen die PlayRight aftrekt bij het innen van de rechten.

1.Werkingskosten

PlayRight voert op dagdagelijkse basis de nodige handelingen uit om de inning, het beheer en de verdeling van uw rechten tot een goed einde te brengen. Onze werkingskosten laten toe om alle uitgaven te dekken die verbonden zijn aan het correct functioneren van onze organisatie.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake het collectief beheer, worden deze kosten aangerekend op de inning,  wanneer PlayRight de vergoedingen ontvangt die op basis van uw rechten kunnen gevorderd worden als muzikant en / of als  acteur.

Elk jaar neemt PlayRight alle nodige maatregelen om de aangerekende werkingskosten te beperken tot het strikt noodzakelijke.

PlayRights duurste missie is ongetwijfeld het verzamelen van de vergoedingen voor uitvoerende artiesten. Daarnaast is PlayRight ook verantwoordelijk voor het beheer, de documentatie en de verwerking van muziek- en audiovisuele gegevens, die veel uitgebreider zijn dan bij andere vennootschappen door het uitgebreider repertoire en een groot aantal aangesloten leden.

ReferentiejaarWerkingskosten
201522.5%
201622.6%
201723.7%
201823.5%
201921.72%
202019.46%
202113.98%
202214.84%

2. Rechten geïnd in het buitenland 

Voor rechten die PlayRight ontvangt vanuit het buitenland worden de werkingskosten grotendeels gedragen door de lokale organisaties. Zij staan in voor de kosten die gepaard gaan met het innen van de rechten op hun grondgebied.  Er worden geen exploitatiekosten van PlayRight geheven (zie punt 1) voor rechten geïnd in het buitenland.

Maar, de opvolging van deze internationale uitwisselingen, de kwaliteitscontrole en het toezien op de juistheid van de bedragen en de gegevens die verschaft worden door onze partners, vragen een aanzienlijke inspanning van onze organisatie. PlayRight rekent daarom 5% dossierkosten aan bij het doorstorten  van de rechten die sinds 1 december 2016 gestort worden door onze zustermaatschappijen.

3. Inhoudingen PlayRight+

In België beschikken alle collectieve beheersvennootschappen over de mogelijkheid om hun rechthebbenden te ondersteunen via sociale, educatieve en culturele initiatieven. Sinds 2014 doet PlayRight dit via het departement PlayRight+.  PlayRight+- legt haar focus op het verdedigen van de belangen van de uitvoerende kunstenaar en het ondersteunen van organisaties en projecten die diezelfde doelstelling nastreven.

De inhoudingen voor PlayRight+ zijn, overeenkomstig de wettelijke bepalingen op het collectief beheer,  een voorafname op de inkomsten die PlayRight in België put uit het beheer van de wettelijke licenties (billijke vergoeding, thuiskopie, leenrecht). Op de jaarlijkse aanvullende vergoeding en bedragen ontvangen uit het buitenland worden geen PlayRight+ inhoudingen verricht.

Het percentage van de inhoudingen voor PlayRight+ wordt ieder jaar vastgelegd door de Raad van Bestuur.

Referentiejaar Inhoudingen PlayRight+
20153%
20162%
20170%
20182%
20191.75%
20203%
20213%
20223%

sluiten

Inloggen Lid worden