Raad van Bestuur

terug naar lexicon

De Raad van Bestuur is het orgaan dat binnen PlayRight verantwoordelijk is voor het bepalen van het beleid.

De bestuurders worden gekozen uit de vennoten van PlayRight die zich kandidaat stellen en worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De Raad van Bestuur bestaat uit een college Muziek en een college Dramatische Kunst en Dans en komt op regelmatige basis samen. De Raad beheert – binnen de lijnen van de statuten – de financiën en keurt budgetten en strategische beslissingen goed.

sluiten

Inloggen Lid worden