Algemene Vergadering van Playright : gebruiksaanwijzing

30 mei 2016

Maandag 20 juni aanstaande zijn de vennoten van PlayRight uitgenodigd op hun Algemene Vergadering. Elk jaar opnieuw brengt dit evenement zowel vennoten als externe waarnemers samen. De vennoten kiezen of herkiezen hun bestuurders voor de 16 leden tellende Raad Van Bestuur van PlayRight.

Algemene Vergadering, leden, vennoten, bestuurders: wat wil dat zeggen?

Opgericht in 1974 door een groep muzikanten die hun rechten als uitvoerders wensten op te eisen, telt PlayRight vandaag 11.000 leden in België en het buitenland. Om een actieve rol te spelen in het beleid van PlayRight kunnen leden ervoor kiezen vennoot te worden en zo deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

De jaarlijkse Algemene Vergadering is de gelegenheid om 4 nieuwe bestuurders (ter vervanging van de uitredende bestuurders) van de 16 te kiezen, die daarna deel uit maken van de Raad van Bestuur. Het uitvoerend comité en de directie staan op hun beurt in voor de dagelijks bestuur. Het team van 19 medewerkers zorgt voor de opvolging van dossiers, de uitvoering van de operationele beslissingen en de dataverwerking.

Tijdens de Algemene Vergadering wordt aan de vennoten gevraagd om:

  • deel te nemen aan het beheer van hun beheersvennootschap;
  • zich uit te spreken over de aanpassingen aan statuten en reglementen die ter stemming worden voorgelegd;
  • een oordeel te vormen over de performantie van PlayRight aan de hand van het verslag over het afgelopen werkingsjaar;
  • te stemmen over de invulling van de vacante mandaten in de Raad van Bestuur: een oproep om zich kandidaat te stellen werd naar alle leden van PlayRight uitgestuurd. De kandidaturen moesten ingediend worden anderhalve maand voor de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering heeft plaats op maandag 20 juni om 14 u in de Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 20-28 te 1000 Brussel. Nadien volgt een debat over de Belgische belangenbehartigers voor de uitvoerende kunstenaars met aansluitend een drink. We wachten vol ongeduld op onze vennoten en hopen op een hoge opkomst!

Gerelateerde items

sluiten

Inloggen Lid worden