Hoe vennoot worden?

Artiesten kunnen kiezen uit twee statuten:

Gewoon lid (aangeslotene)

Wanneer je hiervoor kiest, zorgt PlayRight voor de inning en uitbetaling van de naburige rechten die voortvloeien uit het gebruik van jouw opnamen. Deze aansluiting is gratis.

Vennoot

Als vennoot geniet je dezelfde dienstverlening als een gewoon lid, maar kan je daarbovenop een actieve rol spelen bij de besluitvorming binnen PlayRight.  Als vennoot:

  • Maak je immers deel uit van de Algemene Vergadering, waar je je stem kan laten gelden;
  • Heb je de mogelijkheid om je uit te spreken over voorgestelde wijzigingen van de Statuten en het Algemeen Reglement;
  • Benoem je eveneens mee de bestuurders van de groep waartoe je behoort (Muziek of Dramatische kunst en Dans, afhankelijk van de hoofdactiviteit);
  • Kan je je kandidatuur stellen om zelf bestuurder te worden.

Om als vennoot aanvaard te worden, moet je voldoen aan drie voorwaarden:

  • Het aansluitingscontract hebben ondertekend;
  • Hebben deelgenomen aan ten minste drie opnames die volgens de wet naburige rechten genereren,
  • De eenmalige som van € 49,57 hebben betaald om een PlayRight-aandeel te verwerven.

Hoe kan ik mijn aanvraag indienen?

Ben je reeds aangesloten bij PlayRight en wil je vennoot worden, dan kan je een aanvraag indienen via je online dossier in de PlayRight portal: log in, ga in de linker kolom naar “Persoonsgegevens” en klik daarna bovenaan rechtst op de tab vennoot.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden