Internationale uitwisselingen

Het algemene principe is dat beheersmaatschappijen informatie uitwisselen over het gebruik van hun respectievelijke repertoires in elk land.

Dit gebeurt vaak door middel van speellijsten. Op die lijsten duidt PlayRight aan voor welke artiesten en opnames ze rechten claimt. Op basis van de verdelingsregels van de zustermaatschappij worden de rechten berekend en dan doorbetaald aan PlayRight. Maar er zijn ook varianten op dit basisprincipe, want iedere beheersmaatschappij kent zijn eigen verdelingsregels en  -methodes.

Om deze internationale uitwisselingen te vergemakkelijken, heeft PlayRight een portaal gecreëerd voor de vennootschappen waarmee ze samenwerkt. Dit portaal, dat gelijkaardig is aan dat van onze geaffilieerde artiesten, geeft de zustervennootschappen de mogelijkheid om:

  • toegang te krijgen tot de repertoires van de artiesten die ze vertegenwoordigen, en die repertoires te vervolledigen;
  • een gedetailleerd overzicht te krijgen van de verdelingen die door PlayRight zijn uitgevoerd.

PlayRight heeft bilaterale overeenkomsten met meer dan 40 andere beheersvennootschappen. De opvolging van die internationale uitwisseling en het garanderen van de kwaliteit en correctheid van de gegevens die door de zustermaatschappijen worden aangeleverd, zijn taken die aanzienlijke investeringen vragen.

In navolging van de praktijk bij onze zustervennootschappen, heeft PlayRight beslist om voortaan 5% kosten aan te rekenen op de rechten ontvangen uit het buitenland, alvorens deze door te storten aan haar aangeslotenen. Dit geldt voor alle bedragen die PlayRight NA 1 december 2016 ontvangt van haar zustervennootschappen.

sluiten

Inloggen Lid worden