Het collectief beheer

Wie een opname gebruikt, moet eigenlijk eerst toestemming vragen aan iedereen die eraan heeft meegewerkt en die een auteursrecht of naburig recht op de opname heeft. Maar wie zijn dat allemaal? Hoe contacteer je hen? Hoe achterhaalt een artiest wie zijn opnames allemaal gebruikt? Als ze elkaar dan toch vinden, hoe raken ze het dan eens over een vergoeding?

Het is duidelijk dat er klare afspraken en een tussenpartij nodig zijn: de collectieve beheersorganisatie. Voor uitvoerende kunstenaars is dat PlayRight. Deze organisatie:

  • Wordt bestuurd door de artiesten zelf;
  • Verdedigt de rechten van die artiesten en rekent enkel haar kosten aan;
  • Zorgt ervoor dat artiesten hun deel van het succes van een opname krijgen;
  • Beheert de administratie en maakt een vlotte betaling mogelijk;
  • Onderhandelt niet over tarieven met gebruikers, maar met hun federaties en de minister.

Bij welke beheersmaatschappij aansluiten?

In België staan diverse beheersvennootschappen in voor het beheer, de inning en de verdeling van de auteursrechten en de naburige rechten.

In praktijk kan het dus nodig zijn om bij alle drie aan te sluiten wanneer je als artiest zelf componeert en/of teksten schrijft, je je composities ook zelf uitvoert en daarbij ook nog eens als producent instaat voor de opname van die uitvoeringen en de exploitatie ervan.

Naast deze drie zijn nog heel wat andere beheersvennootschappen in België actief, zij het voor andere categorieën rechthebbenden, in andere sectoren dan de muzikale en de audiovisuele sector.

Share This :
sluiten

Inloggen Lid worden